Destination Fyn_logo
Destination Fyn

Destination Fyns politik

Foto: Destination Fyn

Destination Fyn arbejder for at udvikle oplevelsesøkonomien på Fyn og Øerne igennem et stærkt, bæredygtigt samarbejde med de lokale aktører, så vi får sat den fynske dna i spil over for relevante målgrupper og øget antallet af gæster, der kommer til Fyn. 

Destination Fyns strategiske indsatsområder 2023-2025

Events og oplevelser

Vi arbejder strategisk med tiltrækning af internationale events med henblik på varig legacy, ligesom vi udvikler lokale eventstrategier i de fynske kommuner.

Mere om Destination Fyns arbejde med events og oplevelser

Møder og konferencer

Vi arbejder for en national og international positionering af Fyn som det sted, man mødes. Det sker gennem opbygning af en stærk indsats for at tiltrække møder og konferencer, berigende netværk og faglige arrangementer.

Mere om Destination Fyns arbejde med møder og konferencer

Outdoor

Vi udvikler lokalt forankrede oplevelser i naturen, og vi brander og markedsfører Fyn og Øerne som outdoor-destination inden for cykling, vandring og havørredfiskeri.

Mere om Destination Fyns arbejde med outdoor-oplevelser

Kyst og natur

Vi arbejder med udvikling og branding af Fyn og Øerne som kyst og natur-hotspot med én sammenhængende kyststrækning - altid med en regenerativ tilgang til den fynske natur og de mennesker, der færdes i den.

Læs mere om udviklingen af fynske fyrtårne inden for kyst og natur fx Geopark - Det Sydfynske Øhav, Naturpark LillebæltCenter for Kyst- og Lystfiskerturisme, SHORES Langeland.

Læs mere om Destination Fyns arbejde med kyst og natur

Kultur og byliv

Vi arbejder med branding og markedsføring af Odense som kulturstorby og med strategisk udvikling af unikke lokale oplevelser inden for byliv, kultur og gastronomi. 

Mere om Destination Fyns arbejde med kultur og byliv

Vores fundament

Arbejdet med de fem strategiske indsatsområder tager afsæt i en ansvarlig og bæredygtig tilgang og i viden, der bygger på data og markedsindsigt. Den videnbaserede og bæredygtige tilgang er udgangspunktet i alt, hvad vi beskæftiger os med.

Vores vision

Fyn skal være en destination, der inden for styrkepositionerne har international klasse og hviler på en stærk og bæredygtig sammenhængskraft.

Med det mener vi, at vi skal udvikle Fyn og Øerne til at blive endnu skarpere og stå endnu stærkere på de ting, de besøgende allerede kommer her for. Det er en udvikling, vi skal arbejde med sammen, så vi skaber værdi for vores gæster og for de, der bor her, på tværs af kommunegrænser, erhverv osv.

Sammen er vi stærkere - ganske enkelt!

Vores mission

Vores mission er at udvikle destinationen, tiltrække turister og styrke erhvervet.

  • Vi udvikler destinationen i samarbejde med det lokale erhverv, partnere, kommuner og gæster. 
  • Vi tiltrækker turister ved at markedsføre og brande Fyn og Øerne som én samlet rejsedestination året rundt. 
  • Vi styrker erhvervet ved at bygge broer og skabe sammenhæng mellem virksomhederne og gæsterne.