Destination Fyn_logo
Et par vandrer en tur langs stranden.

Udviklingsplan for Fyn og Øerne

Foto: Destination Fyn

Hvordan sikrer vi, at turismen også i fremtiden får den opmærksomhed, den fortjener? 

Og hvordan udnytter vi Fyn og Øernes fulde potentiale, uden at øge vold på naturen og de mennesker, der bor her? 

Hvad skal turismen leve af om 10 år, og hvilke målgrupper vil vi fremadrettet tiltrække? 

Og hvordan kan sammenhængskraften på Fyn og Øerne blive endnu stærkere?

Disse spørgsmål skal en fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne være med til at give os svar på, samtidig med at den sætter en retning for, hvordan vi skal udvikle og kvalitetssikre det, vi tilbyder vores gæster. 

Udviklingsplanen skal bygge oven på alt det gode og særlige, vi i forvejen har på Fyn og Øerne, samtidigt med at den skal forstærke vores styrkepositioner. Den skal skabe et markant løft af turismen på destinationen frem mod 2030. Et løft, som tiltrækker flere offentlige og private investorer, skaber flere arbejdspladser og mere attraktive områder for såvel turister som de, der bor her. 

Udviklingsplanen skal være et strategisk redskab, som vi kan bruge til at prioritere og planlægge ud fra. Den skal afdække, hvilke steder på destinationen der har størst potentiale og bæreevne, og den skal fortælle os, hvilke initiativer der bedst bidrager til at løfte kvaliteten af det samlede turisttilbud på Fyn og Øerne – på tværs af kommunegrænser.

Billedforside til stemningsvideo. Billedet viser en tange, der går ud i vandet. Henover billedet står teksten: FYN OG ØERNE

Proces

December 2022 - Januar 2023: Prækvalifikation

Udvælgelsesproces og valg af rådgivere til opgaven. Læs mere om prækvalifikationen her >

Februar 2023 - Juni 2023: Kortlægning og analyse

Der gennemføres en dybdegående og detaljeret kortlægning og analyse af turismen på Fyn og Øerne. Arbejdet bliver udført på både for destinationen samlet og for de 10 kommuner individuelt og indbefatter også et byrådsseminar for alle byrådspolitikere i de 10 kommuner.

Juni 2023 - August 2023: Vision og indsatser

Der skal udarbejdes en samlet vision for den fynske turisme 2030, som skal danne rammen for udviklingsplanen.

September 2023 - November 2023

Temahandleplan for Outdoor og temahandleplan for Synergi mellem storby, kystbyer og øerne.

I september 2023 inviterede vi udenfor til konference om outdoorturisme, hvor vi bl.a. fik en masse input til arbejdet med temahandleplanen for outdoorturisme. 

I oktober 2023 inviterede vi tilsvarende til en workshop om kulturturisme, hvor vi fik en masse input til arbejdet med temahandleplanen for kulturturisme.

Februar 2024

Godkendelse i Borgmesterforum. 

Februar-april 2024

Kommunal behandlingsproces i alle 10 kommuner.

April 2024

Lancering af Udviklingsplan for Fyn og Øerne.

Marts 2025

De fem strategiske fysiske udviklingsplaner færdige.

Partnere

  • Dansk Kyst- og Naturturisme (deltager i projektledelsen)
  • De 10 fynske kommuner

Udviklingsplan Fyn og Øerne består af to overordnede leverancer:

  • En fælles udviklingsplan, der indeholder:
    - Analyser og potentialevurdering
    - To temahandleplaner: ”Outdoor” og ”Synergi mellem Storby, Kystby og Øerne”
    - Udpegning af stærke feriesteder.

  • 5 lokale strategiske fysiske udviklingsplaner.

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Realdania og de 10 fynske kommuner.

Tidsperiode

Projektet løber fra 1. august 2022 til 31. marts 2025. 

Presse

Læs pressemeddelelsen ifm. bevillingen af midler til arbejdet med en fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne: Udviklingsplan skal sikre langsigtet udvikling af fynsk turisme

Læs pressemeddelelsen i forbindelsen med startskuddet for arbejdet med den fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne: Udviklingsplan for Fyn og Øerne i erfarne hænder

Anders Johansen
Projektleder

Forretningsudvikler, Hike Fyn

afj@destinationfyn.dk

Logoer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Realdania Dansk Kyst og Natur Turisme

Foto:Grafik