Destination Fyn_logo
Riddersalen på Egeskov fyldt med mennesker, der lytter til en paneldebat

Fyn og Øerne skal tiltrække investeringer, københavnere og udlændinge

22.4.2024
Foto: Destination Fyn

Fyn og Øerne har fået sin helt egen udviklingsplan for turismen, der ikke bare binder de fynske kommuner endnu tættere sammen, men som også knytter strategien for turismen på Fyn helt tæt til det fysiske planarbejde i kommunerne. 

Planen er nu vedtaget i samtlige 10 fynske kommuner, og i dag blev den lanceret på Egeskov.
     
1 mio. flere overnatninger, en årlig stigning på 3,5 pct. i den samlede turismeomsætning, større sæsonspredning og tiltrækning af en hel del flere københavnere og udlændinge. Det er de vigtigste målsætninger, som Udviklingsplan Fyn og Øerne skal ende med at opfylde.

Fyn har nemlig fået sin helt egen plan for udvikling af turismen. En plan, der peger et godt stykke ind i fremtiden, og som hviler på ambitionen om, at væksten skal være bæredygtig. Det betyder bl.a., at fynsk turisme skal reducere sit CO-forbrug med 80 pct. i forhold til 1990, og at 70 pct. af overnatningsstederne skal være bæredygtighedscertificerede. Planen er nemlig i sync med både Fyn 2030-målsætningerne og Den Nationale Strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.

- Som minister for byer og landdistrikter finder jeg det utrolig vigtigt med en langsigtet plan for, hvordan og hvor turismeerhvervet på Fyn og Øerne skal hen de næste mange år. De regionale udviklingsplaner er et afgørende værktøj i ønsket om at sætte en retning for udviklingen i landsdelene. Når jeg kommer rundt i landet og besøger projekter, ser jeg mange potentialer. Jeg bliver desværre også bekræftet i, at nogle af vores regler kan spænde ben for nogle spændende udviklingsprojekter. Derfor er det også mit mål, at vi politisk drøfter en udvikling, der vægter både benyttelse og beskyttelse. Den langsigtede udviklingsplan, som i dag er blevet lanceret, er med til at skabe en fælles retning, som kan synliggøre de mange potentialer, der er på Fyn og Øerne, og som kan hjælpe med at udnytte det momentum, som turismen lige nu oplever, siger Morten Dahlin, som deltog ved lanceringen på Egeskov.

Det er netop den tætte integration mellem udformningen af lokalplaner og ambitionerne for tiltrækningen af turister, der sætter udviklingsplanen i stand til at sikre opfyldelsen af de ambitiøse mål, som de 10 fynske kommuner i fællesskab pejler efter.


Stærkt åbningstræk

Udviklingsplan for Fyn og Øerne består udover den overordnede plan af to tematiske idekataloger og fem strategisk-fysiske udviklingsplaner for udvalgte områder, som er noget af det første, der skal sættes i gang.

De fynske kommuner og turisterhvervet på Fyn skal bruge planerne til at gøre meget mere af det, som mange gør rigtig godt i dag. Der skal f.eks. være flere eksklusive overnatningstilbud til de moderne campister, og så skal oplevelserne bindes endnu bedre sammen, så de for turisten indgår i helt naturlige oplevelseskæder på tværs af kommunegrænser, hvad enten interessen kredser om vand, vikinger, herregårde, film eller noget helt femte.

Selvom der er rigtig meget godt i kog i det fynske, har Fyn nemlig hængt lidt i bremsen, hvad angår væksten. I hvert fald når vi sammenligner os med destinationer som f.eks. Århus.

- Det er afgørende, at vi får løftet de gode tiltag rundt omkring, får spredt dem ud og sikret, at der bliver skubbet bag på dem - også med lokalplanerne. Vi skal sammen gøre det lettere og mere oplagt for turisterne at hive tegnebogen op af lommen. Vi skal kort sagt have mere værdi ud af den enkelte turist, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager, der sammen med direktør på Egeskov Henrik Neelmeyer var vært ved kickoff-arrangementet i dag.

Planen har været undervejs siden 2022, og både kommuner og turisterhverv har løbende været involveret. Nu begynder arbejdet med både at skaffe finansiering til de foreslåede investeringer og sætte konkrete tiltag i gang.

- Implementeringen af Udviklingsplan for Fyn og Øerne bliver lidt som en langsom tsunami. Vi vil altså ikke komme til at se en masse fysiske manifestationer skyde op her på den helt korte bane. Men der vil være tale om en sammenhængende udvikling, der bliver synlig hen over de kommende år, og som vil gennemsyre alt, hvad vi gør, når det gælder turisme og fysisk planlægning. Planen udstikker en klar, ambitiøs og fælles retning, som vi sammen kan navigere efter, siger Tue Kempf, direktør i Destination Fyn.

Hos Dansk Kyst- og Naturturisme, som er Danmarks nationale organisation for udvikling af kyst- og naturturismen, er direktør Jens Hausted fuld af forventning til den fynske plan:

- Vi glæder os over, at vi nu sammen med de fynske samarbejdspartnere kan lancere en meget stærk udviklingsplan, der sammen med en række andre regionale udviklingsplaner skal bidrage til fortsat udvikling og vækst i dansk turisme. Udviklingsplanerne som helhed skaber en unik platform for tværgående samarbejder mellem kommuner, myndigheder og erhvervsaktører og baner således vejen for løbende investeringer og udvikling i kyst- og naturturismen. Udviklingsplanen for Fyn og Øerne er ingen undtagelse, og planens ambitiøse målsætninger vil utvivlsomt få stor betydning for de fynske kommuner og det samlede turismeerhverv på Fyn og Øerne, forklarer han.

Også den filantropiske forening Realdania har støttet arbejdet med udviklingsplanen for Fyn og Øerne.

- Udviklingsplanen skal sikre en rød tråd i arbejdet med at styrke Fyn og Øerne - både som en destination for turister, men også som et sted, hvor det er attraktivt at bo. Fyn og Øerne har en fantastisk natur og nogle unikke bymiljøer, og planen giver et stærkt fundament for at arbejde videre med at få forløst de potentialer, der er i området, siger Stine Lea Jacobi, som er programchef i Realdania.

Læs mere og se Udviklingsplanen her
 

Kontaktinformation

Morten Dahlin, minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde via presserådgiver Tine Linde, tlf. 24436167
Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, tlf 7253 1714
Tue Kempf, direktør i Destination Fyn, tlf. 40 64 90 90
Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, tlf. 23 32 90 09
Stine Lea Jacobi, programchef Real Dania, tlf. 21 74 77 25