Destination Fyn_logo
Toppen af et fyrtårn på en baggrund af lige dele horisontal himmel, hav og grøn mark

Proces: Arbejdet med Udviklingsplanen for Fyn og Øerne

Foto: Freja Kock Christlieb

Forud for lanceringen af udviklingsplanen for Fyn og Øerne ligger et stort arbejde og en lang proces, der har involveret både byrådene i de 10 fynske kommuner og deres embedsmænd og aktører fra turismeerhvervet.

Proces


Marts 2025

Frem mod marts 2025 arbejdes der på de fem strategiske fysiske udviklingsplaner.

April 2024: Lancering af Udviklingsplanen

Udviklingsplan for Fyn og Øerne blev lanceret på en kickoff-event på Egeskov.

Læs pressemeddelelsen: Fyn og Øerne skal tiltrække investeringer, københavnere og udlændinge

Hent den færdige udviklingsplan her

Februar-april 2024: Politisk behandling

Udviklingsplanen blev politisk behandlet i alle 10 kommuner.

Februar 2024: Borgmesterforum

Udviklingsplanen blev godkendt i Borgmesterforum. 

September-november 2023: Temahandleplaner

Temahandleplan for Outdoor og temahandleplan for Synergi mellem storby, kystbyer og øerne.

I september 2023 inviterede vi udenfor til konference om outdoorturisme, hvor vi bl.a. fik en masse input til arbejdet med temahandleplanen for outdoorturisme. 

I oktober 2023 inviterede vi tilsvarende til en workshop om kulturturisme, hvor vi fik input til arbejdet med temahandleplanen for kulturturisme.

Juni 2023 - August 2023: Vision og indsatser

Her blev der udarbejdet en samlet vision for den fynske turisme frem mod 2030, som har dannet rammen for udviklingsplanen.

Februar 2023 - Juni 2023: Kortlægning og analyse

Her blev der gennemført en dybdegående og detaljeret kortlægning og analyse af turismen på Fyn og Øerne. Arbejdet blev både udført for destinationen samlet og for de 10 kommuner individuelt og indbefattede også et byrådsseminar for alle byrådspolitikere i de fynske 10 kommuner.

December 2022 - Januar 2023: Udbudsproces

Udvælgelsesproces og valg af rådgivere til opgaven.

Leverancer

Arbejdet med Udviklingsplanen for Fyn og Øerne består af følgende leverancer:

Udviklingsplan for Fyn og Øerne 2030
Udviklingsplan for Fyn og Øerne kort fortalt
Strategisk afsæt for Udviklingsplan for Fyn og Øerne
Temahandleplan Kulturturisme
Temahandleplan Outdoorturisme

Derudover skal der udarbejdes fem strategiske fysiske udviklingsplaner. Dette arbejde løber frem mod marts 2025 og er forankret lokalt hos de involverede kommuner. De fem strategiske fysiske udviklingsplaner er: 

Geopark Det Sydfynske Øhav (Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø og Langeland Kommune)
Sammenhængende strategisk perspektiv mellem købstæderne og oplevelser omkring Lillebælt (Middelfart, Assens og Nordfyns Kommune)
Et levende og attraktivt havnemiljø (Nyborg Kommune)
På oplevelse i Odense (Odense Kommune)
Fra bakkerne til byen (Faaborg-Midtfyn Kommune)
 

Projektperiode

Projektet løber fra 1. august 2022 til 31. marts 2025. 

Arbejdet med selve udviklingsplanen blev afsluttet med lanceringen i april 2024. Herefter fortsætter arbejdet med de fem lokale strategiske fysiske udviklingsplaner.
 

Partnere

  • Dansk Kyst- og Naturturisme (en del af projektledelsen)
  • De 10 fynske kommuner
     

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Realdania og de 10 fynske kommuner.
 

Presse

Læs pressemeddelelsen ifm. bevillingen af midler til arbejdet med en fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne: Udviklingsplan skal sikre langsigtet udvikling af fynsk turisme

Læs pressemeddelelsen i forbindelsen med startskuddet for arbejdet med den fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne: Udviklingsplan for Fyn og Øerne i erfarne hænder

For spørgsmål kontakt

 

Anders Johansen
Projektleder

Forretningsudvikler, Hike Fyn

afj@destinationfyn.dk

Arbejdet med udviklingsplanen er støttet af

Logoer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Realdania Dansk Kyst og Natur Turisme

Foto:Grafik