Destination Fyn_logo
I H.C. Andersens hus går to mænd gennem museet. Til venstre er en helt hvis buet væg, hvor der til højre er to burede vægge lyst op i lilla.

Hvordan kan vi bruge kulturen til at binde Fyn og Øerne bedre sammen?

Foto: Jonas Legarth

Afholdt workshop om kulturturisme.

Hvad skal der til for, at kulturturister i højere grad retter blikket mod Fyn og Øerne? 

Og hvordan kan vi bruge kulturen til at styrke sammenhængen mellem Odense, kystbyerne og de mindre øer?

Disse spørgsmål skal vi have belyst i en Temahandleplan for Kulturturisme på destinationen. 
- Og det har vi brug for input til!

Workshop

Destination Fyn havde derfor inviteret turisme-virksomheder og lokale turistbureauer til workshop om den kommende Temahandleplan for Kulturturisme. Formålet med dagen var at få input til, hvordan vi kan styrke det fælles arbejde med at løfte kulturen på destinationen. 

Kulturturismen omfatter alt fra museumsbesøg, koncerter og festivaler til en historisk guidet tur og mødet med en lokal kunstner. 

En del af arbejdet med den fælles Udviklingsplan

Temahandleplanen er en del af den overordnede Udviklingsplan for Fyn og Øerne, der er i færd med at blive udarbejdet, og som skal sætte retningen for fælles strategiske indsatser og fysiske investeringer på destinationen de kommende 10 år.

Arbejdet med temahandleplanen sker i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Real Dania og de 10 fynske kommuner. Odense Kommunes proces for deres kommende kulturturisme-vision bliver tænkt ind i processen med temahandleplanen for hele destinationen.

Praktiske informationer

Mødested: Nordatlantiske Hus
Mødedato: 9. oktober 
Tidspunkt: kl. 9-12
Forplejning: Morgenmad og frokostbuffet

Program

Kl. 08.30 Morgenmad
Kl. 09.00 Velkomst ved Destination Fyn
Kort introduktion til dagen
Kl. 09.15 Workshop v/Kira fra BARK rådgivning
Statusbillede på det fynske kulturlandskab (styrker, udfordringer og muligheder)
Workshop med alle deltagere
Kl. 11.30 Opsamling på dagen 
Kl. 12.00 Frokostbuffet

 

Projektet er støttet af:

Logoer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Realdania Dansk Kyst og Natur Turisme

Foto:Grafik