Destination Fyn_logo

Udviklingsplan skal sikre langsigtet udvikling af fynsk turisme

15.9.2022
Foto: Daniel Villadsen

Der skal være en rød tråd i turisme-prioriteringerne på tværs af Fyn og Øerne. De 10 fynske kommuner, Destination Fyn, Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania går sammen om en fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne.

Planen skal på længere sigt skal tiltrække flere offentlige og private investeringer. Der er indtil videre afsat knapt 7 mio. kr. til planen.

Sidste år satte Fyn overnatningsrekord med mere end 4 mio. overnatninger, men Fyn og Øernes potentiale som turismedestination er endnu større. Med en ny samlet udviklingsplan skal Fyn og Øerne sikre momentum og sørge for, at de fynske kommuner står sammen om at realisere mulighederne, så endnu flere kommer og overnatter i fremtiden, samtidig med at lokalområderne udvikler sig bæredygtigt og passer på natur og kultur.
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og den filantropiske forening Realdania har bevilget hhv. knap 3 og 2 mio. kr. til projektet "Udviklingsplan for Fyn og Øerne", som kickstarter et langsigtet arbejde med at udarbejde en visionær plan for, hvilken retning Fyn og Øerne skal bevæge sig i, hvis destinationen de næste mange år både skal være et trækplaster for turister og et attraktivt sted at bo.
 
- Med den kommende udviklingsplan løfter det strategiske arbejde med destinationsudvikling sig til next level. De senere år har der været rigtig meget fokus på forretningsudviklingen og fælles markedsføring i kølvandet på corona. Det synes jeg, vi er rigtig langt med på Fyn, og nu er tiden kommet til, at vi kan lave en fælles plan for den fysiske udvikling af turismen på Fyn og Øerne og dermed sætte retningen for de investeringer, der på lidt længere sigt skal til for at blive en endnu mere attraktiv destination, siger direktør i Destination Fyn, Rasmus Hessum.

Bæredygtig destinationsudvikling

Hos Dansk Kyst- og Naturturisme er man ikke i tvivl om, at det netop er den her type langsigtede udviklingsplaner, der skal bringe den nye nationale strategi for bæredygtig turisme sikkert i mål.
 
- Udviklingsplaner er et vigtigt greb i strategisk, langsigtet og ikke mindst bæredygtig destinationsudvikling. En forudsætning for at tiltrække private investeringer er, at den grundlæggende turismeinfrastruktur er til stede, og det kan udviklingsplanen bane vejen for. Fyn og Øerne har med korte afstande nogle helt særlige forudsætninger bl.a. for at få storbyturismen og kystturismen til at gå op i en højere enhed, siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme
 
Turismen i Danmark lider generelt af et investeringsefterslæb, men nu går Fyn altså i gang med et strategisk udviklingsarbejde, der gør det attraktivt også for private at investere i byudvikling, lokalt kulturliv og rekreativ infrastruktur, der giver adgang til naturen.  
 
Udviklingsplanen vil ligge klar om et lille års tid og skal bl.a. udmønte sig i en række prioriterede feriesteder, som der skal udarbejdes fem mere detaljerede planer for. Derudover arbejdes der med to tværgående tematiske handlingsplaner, der dels skal udstikke retningen for, hvordan Fyn bliver bedre inden for outdoor-turisme og dygtigere til at udnytte koblingen mellem kystturismen og storbyturismen i Odense.
 
Lige nu er Destination Fyn i dialog med de fynske kommuner, og frem mod årsskiftet pågår det analysearbejde, som skal resultere i udpegningen af de fem prioriterede feriesteder, og som ligeledes skal klarlægge, hvilke udfordringer Fyn primært skal adressere i planen. Det kan f.eks. være i forhold til overnatningskapacitet.
 
- Udviklingsplanen skal både styrke Fyn som destination for besøgende og som attraktiv ramme om de fastboendes liv - f.eks. ved at bygge videre på de store natur- og kulturkvaliteter, der i forvejen findes i landskabet og byerne. Det kan blandt andet ske ud fra principper om at øge kvaliteten, udvide sæsonen, inddrage borgere og erhvervsdrivende i arbejdet, koncentrere udviklingen på de steder, der har kapacitet til det, og beskytte mere sårbare naturområder, siger Henrik Lund, projektchef i Realdania.
 
Den fynske plan er den fjerde i rækken af udviklingsplaner, der dækker et større geografisk område i Danmark, idet både Vestkysten, Sjælland og Øerne og Bornholm har fået udarbejdet udviklingsplaner, og især på Vestkysten er der allerede tydelige eksempler på den effekt, som planen har haft, bl.a. i form af lokale investeringer.

FAKTA

De knapt 7 mio. kr. til Udviklingsplan Fyn og Øerne:
1,5 mio. kr. fra de fynske kommuner
0,5 mio. kr. fra Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Fyn
2,9 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
2 mio. kr. fra Realdania

Læs mere om projektet Udviklingsplan for Fyn og Øerne