Vandring øhavsstien Fyn Natur

Outdoor-indsatsen

Foto: www.naturaaktiv.com

Indsatsområdet Outdoor rummer en række omfattende projekter: Havørred Fyn, Hike Fyn og den fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne

Vores mål er, at Fyn og Øerne skal være et hotspot inden for cykling, vandring, lystfiskeri og et væld af andre outdooraktiviteter – og det bærer vores markedsføring også præg af.

Udviklingsplan for Fyn og Øerne skal skabe grundlag for et markant løft af turismen på destinationen frem mod 2030, så der bliver skabt en mere bæredygtig turisme, øget vækst og værdi af turismen, flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for både turister som de, der bor her. 

Outdoorturisme på Fyn og Øerne er et samarbejds- og innovationsprojekt, hvor vi skaber en ny formidlingsplatform, som skal styrke outdoorproduktet på Fyn og Øerne, skabe større tilfredshed hos gæsterne og øge deres forbrug.

Kickstart outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling skal styrke Fyn og Øerne som outdoor-destination. Det skal dels ske gennem udvikling af nye og videreudvikling af eksisterende produkter, dels gennem aktiviteter, der bidrager til en styrket synergi og sammenhængskraft blandt aktørerne. 

Hike Fyn-projektet har fokus på at opkvalificere det fynske vandreprodukt med henblik på at skabe en signaturvandrerute. Øhavsstien, Lillebæltsstien m.fl. vil være naturlige omdrejningspunkter i første omgang, men ambitionen er at skabe et sammenhængende vandreprodukt på tværs af hele geografien.

Herregårdsruten skal tilføres en ekstra dimension – et formidlingskoncept med herregårdene som det samlende tema. Hver etape skal have sin egen nøglefortælling.

Havørred Fyn skal i løbet af de kommende år være en integreret del af den fynske outdoorindsats – dog stadig med fokus på special interest-målgruppen. Sideløbende bliver der fortsat arbejdet med vandløbs-forbedringer og fiskeudsætning.

Merete Vandmose
Vil du vide mere om vores indsats på outdoor-området, så kontakt

Projektleder, Outdoor

mva@destinationfyn.dk

Anders Johansen
Eller

Forretningsudvikler, Hike Fyn

afj@destinationfyn.dk