Destination Fyn_logo
View ud over gul raspmark, der skæres igennem af en snoet vej. Blomstrende lyslilla syrenhegn i den ene side af billedet og prægtige, grønne træer i baggrunden.

En mere bæredygtig tilgang

Foto: Destination Fyn

Bæredygtighed er fundamentet for al udvikling i Destination Fyn. "FYN 2030" er overliggeren, og ”Indtryk med positivt aftryk” er fundamentet, som samtlige 10 fynske kommuner bakker op om.

Indtryk med positivt aftryk

Fyn og Øerne har en fælles vision for arbejdet med bæredygtighed, som vi har sat ord på i Indtryk med positivt aftryk - Bæredygtighed i turismen på Fyn og Øerne frem mod 2030.

Vi har en ambition om at gøre turismen til bannerfører for bæredygtighed. Turismen er en vigtig del af en større samfundsmæssig sammenhæng og spiller en essentiel rolle ift. både bosætning, beskæftigelse og vækst i lokalområdet.

Vi tror på, at hvis vi kan sætte gang i processen med at gøre turismen mere bæredygtig og være first-mover, så kan det blive en inspirationskilde for det øvrige erhverv.

Det er helt bevidst, at turismen indgår i andre strategiske fynske indsatser, som har et bæredygtighedsfokus, f.eks. FYN 2030.

Visioner er en sjov størrelse og kan ofte i princippet være gældende for hvem som helst og hvor som helst. Vi har med "Indtryk med positivt aftryk" forsøgt at give det en fynsk kant og vinkel, som mest af alt kommer til udtryk, jo længere ned man kommer i handlingerne.

Visionen for bæredygtighed i turisme er skabt i et frugtbar og respektfuldt samarbejde mellem de fynske kommuner, turistkontorerne på Fyn og Destination Fyn – med input fra erhvervet. Det er vigtigt. For kun med en bred forankring og opbakning gør den en forskel.

GDS-index

Det fælles fynske samarbejde på tværs af de fire største møde- og eventbyer Odense, Svendborg, Nyborg og Middelfart er med i GDS-indekset. 

GDS-Index er et program på destinationsniveau, der bl.a. skal hjælpe turismeorganisationer med at blive mere miljøvenlige og bæredygtige - i det hele taget tage ansvar i alt, de laver. Målet er at gøre disse destinationer til mere bæredygtige steder at besøge, holde møder og leve på. GDS-indekset rangerer de mere end 50 medvirkende byer efter, hvor bæredygtig en tilgang de har.

På Fyn samarbejder Odense, Svendborg, Nyborg og Middelfart og Destination Fyn om den strategisk bæredygtige tilgang og om indrapporteringen til GDS-indekset.

Læs mere om GDS-index

Bæredygtighedsbarometer for fynsk turisme

I Destination Fyn tager vi årligt temperaturen på de fynske turismevirksomheder for at se, hvor bæredygtige de er i deres tilgang. Der er sket en markant udvikling de senere år, så turismevirksomheder nu med større selvfølgelighed arbejder med grøn omstilling og social ansvarlighed. 

Green Tourism Organization

Destination Fyn er en Green Tourism Organization. Det er en miljøcertificering af turismeorganisationer, der gør en ekstra indsats i forhold til bæredygtighed og ansvarlig turisme.

For at blive tildelt certificeringen er Destination Fyn blevet vurderet på 140 kriterier, herunder krav om ledelsesmæssig prioritering af miljøhensyn, bæredygtige indkøb og organisationens interne forbrug af el, vand og varme. Der er også fokus på, hvordan vi arbejder med at udvikle bæredygtig turisme på tværs af destinationen.

Læs mere om Destination Fyn som Green Tourism Organization

Klimafolkemødet

Destination støtter op om og deltager hvert år i Klimafolkemødet i Middelfart.

Læs mere om Destination Fyns deltagelse i Klimafolkemødet 2023

Speeding up Sustainability Skills in Tourism

Destination Fyn er med i EU-projektet Speeding up Sustainability Skills in Tourism. Et projekt, der skal sætte fart på den grønne omstilling i den fynske i turismesektor.

Læs mere om Destination Fyns medvirken i EU-projektet Speeding up Sustainability Skills in Tourism

Destination Fyn understøtter bæredygtighed i fynsk turisme

Læs mere om, hvordan Destination Fyn konkret understøtter fynske turismevirksomheders rejse mod en mere bæredygtig fremtid ved at sætte stik i til bæredygtige partnerskaber, tale højt om grøn omstilling og ved at tilbyde relevant kompetenceudvikling: Bæredygtighed i fynsk turisme

Vil du vide mere om Destination Fyns bæredygtige tilgang?

Mark Hauge Østergaard
Kontakt:

Forretningsudvikler, Digitalisering & Bæredygtighed

mhoe@destinationfyn.dk

Logo-grafik for projektet 3ST med teksten Interreg North Sea, Co-funded by the European Union

Foto:Logo