Destination Fyn_logo
Tilhørere ved Klimafolkemødet 2022

Klimafolkemødet 2023: Regenerativ turismeudvikling

Foto: Jonas Legarth

Hvordan arbejder vi med regenerativ turismeudvikling? Og hvordan favner vi de mange aspekter af bæredygtighed i kommunikationen?

Det var nogle af de spørgsmål, vi rejste på blå scene fredag den 1. september fra kl. 10.00 til Klimafolkemødet 2023 i Middelfart.

Destination Fyns program

Fredag den 1. september

Kl. 10:00: TALK! Regenerativ turismeudvikling og bæredygtighed

Hvordan kan man arbejde med regenerativ turismeudvikling på en destination, og på hvilken måde kan man favne de mange aspekter af bæredygtighed i kommunikationen? 

Vi satte fokus på, hvordan man som virksomhed kan arbejde med den regenerative turismeudvikling over for sine gæster, og hvordan vi kan involvere gæsterne i regenerative projekter. v/Mark Hauge Østergaard, Forretningsudvikler, Destination Fyn.

  • Christian Dragin-Jensen, lektor, Erhvervsakademi Sydvest
  • Niels-Ole Præstbo, Naturpark Lillebælt
  • Jesper Grenaa, MeetDenmark

Kl. 11:00: TALK! Kom med på turismens grønne rejse! 

Den nationale turismestrategi fra 2022 sætter ambitiøse mål for dansk turisme, der frem mod 2030 skal udvikle Danmark som en mere miljøvenlig rejsedestination. Denne opgave kræver fælles indsatser fra både turismevirksomheder, turister, destinationsselskaber, de nationale udviklingsselskaber m.fl., der bl.a. skal forholde sig til certificeringer og CO2-reducerende aktiviteter. 

Talk'en skulle gøre os klogere på, hvordan de danske turismeaktører arbejder med den grønne omstilling, og hvordan du som borger og turist kan støtte op om denne udvikling. 

Sessionen var arrangeret af ’Partnerskab for bæredygtig turismeudvikling’. Partnerskabet er etableret af Dansk Storbyturisme, MeetDenmark, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Kl. 12.00: Frokost & Netværk
Destination Fyn inviterede til netværksarrangement efter de to talks i form af en let anretning i Sinatur Sixtus' telt.

Mark Hauge Østergaard
For spørgsmål kontakt:

Forretningsudvikler, Digitalisering & Bæredygtighed

mhoe@destinationfyn.dk