Destination Fyn_logo
Vandrere med vandrerygsække går på en smal vandresti mellem skov og strand.

Speeding up Sustainability Skills in Tourism (3ST)

Foto: Camilla Hylleberg

Destination Fyn arbejder målrettet på at flytte de fynske turistvirksomheder i en bæredygtig retning. Vores deltagelse i et nyt EU-projekt skal sætte fart på den grønne omstilling i den fynske i turismesektor.

Destination Fyn er en del af projektet Interreg Circ-NSR-3ST. Parterne i projektet arbejder sammen mod at fremskynde udviklingen af bæredygtige kompetencer inden for turismen.

3-årigt Interreg-projekt: "Speeding up Sustainability Skills in Tourism (3ST)"

Destination Fyn har et gennemgående fokus på bæredygtighed i turismen som en del af den fælles grønne vision Fyn 2030. Det ses i vores andre projekter som bl.a. vores tidligere Interreg Circ-NSR projekt (2020-2023). Nu fortsætter arbejdet i 3ST-projektet.

Udfordringer i turismesektoren

Turisme er afgørende for Nordsøens økonomi, men skaber også konflikter og belaster de lokale infrastrukturer. De individuelle turismeaktører ønsker at handle, men mangler viden, finansiering og færdigheder til at gøre det. 3ST-projektet sigter mod at styrke færdigheder og etablere samarbejder for at fremskynde en bæredygtig overgang.

Målet med 3ST-projektet

3ST vil forbedre vores evne til at implementere bæredygtige turismemodeller og praksisser ved at tilbyde integrerede tilgange, der kombinerer træning, coaching og samarbejde på tværs af værdikæden. Dette involverer lokale myndigheder, DMO'er, udviklingsagenturer, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundet og SMV'er.

Vores vision er at forbedre kompetencerne i turismens værdikæde, identificere og implementere bæredygtige turismemodeller og praksisser og at accelerere overgangen til en mere ressourceeffektiv og bæredygtig turismesektor.

Projektets tilgang

Projektet fokuserer på kompetenceudvikling på to niveauer:

1. Strategisk destinationsudvikling: Governance niveau 

  • Fokus på dynamiske data for bæredygtighed.
  • Udgangspunkt i en fælles vision for bæredygtighed på Fyn.
  • GDS-Index-samarbejde.
  • Bæredygtighedsbarometer som nulpunktsmåling og benchmark.
  • Udvikling af dynamisk dashboard med måleparametre.
  • Destinationscertificering til at styrke synlighed og markedsføring.

2. Turismeaktører i værdikæden: Operationelt niveau

  • Styrket kompetenceudvikling af turisterhverv

Finansiering

Den samlede økonomi i projektet er på 3,35 mio. Interreg Nordsø-programmet har støttet med 2 mio.

Det første, der vil være fokus på, er virksomhedsforløb, virksomhedsnetværk og kompetenceudvikling, så de fynske turismevirksomheder kan mærke, at vi er i gang med projektet. 

Projektperiode

2024-2026.

Partnere

Impuls Zeeland (NL)
HZ University (NL)
Westtoer (BE)
Innovatie Pact Fryslan (NL)
Vereniging Circulair Friesland (NL)
Provincie Fryslan (NL)
Aalborg University (DK)
Tourism in Skane (SE)
Pas de Calais Tourisme (FR)
Tondermarsken  (DK)
ADEME (FR)
Jade Hochschule (DE) 

Omtale af projektet

Læs artiklen Nyt EU-projekt skal sætte fart i turismesektorens grønne omstilling på South Denmark European Office's hjemmeside.

Mark Hauge Østergaard
Vil du vide mere om Destination Fyns medvirken i projektet?

Forretningsudvikler, Digitalisering & Bæredygtighed

mhoe@destinationfyn.dk

Projektet er støttet af EU-midler:

Interreg-logo co-funded by the European Union

Foto:Destination Fyn