Gå til indhold
Destination Fyn_logo
Par, der vandrere på stranden

Udviklingsplan for Fyn og Øerne

Foto: Destination Fyn

En helhedsorienteret udviklingsplan, som sikrer, at Fyn og Øerne forløser sit fulde turismepotentiale gennem bæredygtig udvikling og tiltrækning af flere offentlige og private investeringer.

Det overordnede formål med at udarbejde en udviklingsplan for Fyn og Øerne er at skabe grundlag for et markant løft af turismen på destinationen frem mod 2030, så der bliver skabt en mere bæredygtig turisme, øget vækst og værdi af turismen, flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for både turister som de, der bor her. 

Nu er der åbent for prækvalifikation af rådgivere, der ønsker at blive prækvalificeret til opgaven med at udarbejde Udviklingsplan for Fyn og Øerne. Læs mere her >

Udviklingsplan for Fyn og Øerne skal tilvejebringe et prioriteringsgrundlag for en langsigtet bæredygtig udvikling af turismen på Fyn og Øerne ud fra de områder med størst potentiale og bæreevne. Den skal afdække udviklingspotentialer og anvise initiativer, der kan bidrage til at løfte kvaliteten af de samlede turismeprodukter på Fyn og Øerne, og opstille strategiske målsætninger og klare prioriteringer, der understøtter en tværkommunal helhedsorienteret planlægning. Derudover skal den skabe grundlag for en prioritering af forslag til stedsudvikling og for en efterfølgende udvikling af prioriterede initiativer og mulige investeringsprojekter og styrke de tværkommunale samarbejde ift. udvikling i den fysiske sammenhæng i Destination Fyn.

Partnere
  • Dansk Kyst- og Naturturisme (deltager i projektledelsen)
  • De 10 fynske kommuner
Udviklingsplan Fyn og Øerne består af to hovedleverancer:
  • En fælles udviklingsplan, der indeholder:
    - Analyser og potentialevurdering
    - To temahandleplaner: ”Outdoor” og ”Synergi mellem Storby, Kystby og Øerne”
    - Udpegning af stærke feriesteder.

  • 5 lokale strategisk-fysiske udviklingsplaner.

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Real Dania og de 10 fynske kommuner.

Tidsperiode

Projektet løber fra 1. august 2022 til 30. september 2024.

Læs også pressemeddelelsen Udviklingsplan skal sikre langsigtet udvikling af fynsk turisme

Anders Franz Johansen
Projektleder

Forretningsudvikler, Hike Fyn

afj@destinationfyn.dk

Mobil:+45 92 82 63 64

Realdania og DEB logoer

Foto:Realdania og DEB

Del dine fynske øjeblikke med os: