Gå til indhold
Destination Fyn_logo
Par, der vandrere på stranden

Udviklingsplan for Fyn og Øerne

Foto: Destination Fyn

Helhedsorienteret udviklingsplan skal sikre, at Fyn og Øerne forløser sit fulde turismepotentiale gennem bæredygtig udvikling og tiltrækning af flere offentlige og private investeringer.

Det overordnede formål med at udarbejde en udviklingsplan for Fyn og Øerne er at skabe grundlag for et markant løft af turismen på destinationen frem mod 2030, så der bliver skabt en mere bæredygtig turisme, øget vækst og værdi af turismen, flere arbejdspladser og mere attraktive områder til gavn for både turister som de, der bor her. 

Udviklingsplan for Fyn og Øerne skal tilvejebringe et prioriteringsgrundlag for en langsigtet bæredygtig udvikling af turismen på Fyn og Øerne ud fra de områder med størst potentiale og bæreevne. Den skal afdække udviklingspotentialer og anvise initiativer, der kan bidrage til at løfte kvaliteten af de samlede turismeprodukter på Fyn og Øerne, og opstille strategiske målsætninger og klare prioriteringer, der understøtter en tværkommunal helhedsorienteret planlægning. Derudover skal den skabe grundlag for en prioritering af forslag til stedsudvikling og for en efterfølgende udvikling af prioriterede initiativer og mulige investeringsprojekter og styrke de tværkommunale samarbejde ift. udvikling i den fysiske sammenhæng i Destination Fyn.

Proces

December 2022 - Januar 2023: Prækvalifikation

Udvælgelsesproces og valg af rådgivere til opgaven. Læs mere om prækvalifikationen her >

Februar 2023 - Maj 2023: Kortlægning og analyse

Der gennemføres en dybdegående og detaljeret kortlægning og analyse af turismen på Fyn og Øerne. Arbejdet bliver udført på både for destinationen samlet og for de 10 kommuner individuelt. 

Maj 2023 - August 2023: Vision og indsatser

Der skal udarbejdes en samlet vision for den fynske turisme 2030, som skal danne rammen for udviklingsplanen.

September 2023 - November 2023

Temahandleplan for Outdoor og temahandleplan for Synergi mellem storby, kystbyer og øerne.

December 2023

Lancering af Udviklingsplan for Fyn og Øerne.

Partnere

  • Dansk Kyst- og Naturturisme (deltager i projektledelsen)
  • De 10 fynske kommuner

Udviklingsplan Fyn og Øerne består af to overordnede leverancer:

  • En fælles udviklingsplan, der indeholder:
    - Analyser og potentialevurdering
    - To temahandleplaner: ”Outdoor” og ”Synergi mellem Storby, Kystby og Øerne”
    - Udpegning af stærke feriesteder.

  • 5 lokale strategisk-fysiske udviklingsplaner.

Bevillingsgiver

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, RealDania og de 10 fynske kommuner.

Tidsperiode

Projektet løber fra 1. august 2022 til 30. september 2024.

Presse

Læs pressemeddelelsen ifm. bevillingen af midler til arbejdet med en fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne: Udviklingsplan skal sikre langsigtet udvikling af fynsk turisme

Læs pressemeddelelsen i forbindelsen med startskuddet for arbejdet med den fælles udviklingsplan for Fyn og Øerne: Udviklingsplan for Fyn og Øerne i erfarne hænder

Portrætfoto af Anders Franz Johansen fra Destination Fyn
Projektleder

Forretningsudvikler, Hike Fyn

afj@destinationfyn.dk

Mobil:+45 92 82 63 64

Realdania og DEB logoer

Foto:Realdania og DEB

Del dine fynske øjeblikke med os: