Destination Fyn_logo
Køb lokale ved de fynske vejboder

Vision: Turismen skal sætte bæredygtigt aftryk på Fyn

17.9.2021
Foto: Andreas Bastiansen

Destination Fyn har netop lanceret en fælles fynsk vision for bæredygtighed i turismen.

Turisme ses ofte som en synder, der påvirker CO2-regnskabet i negativ retning, og der er også sandhed i, at det kan slide på Fyn, når vi inviterer gæster inden for. Turisme er imidlertid en afgørende forudsætning for den økonomiske bæredygtighed i de fynske lokalsamfund, og med et stærkt samarbejde på tværs af øen er Fyn godt på vej til at sikre den rette balance og de bedste rammer for en bæredygtig udvikling.

Hent den fynske vision for bæredygtighed i turisme.

Samarbejde er helt afgørende for den opgave, der ligger foran os, når det handler om at skabe et mere bæredygtigt samfund. Derfor har Destination Fyn i tæt samarbejde med de fynske kommuner søsat en fælles fynsk vision for, hvorledes vi sikrer bæredygtighed i turismen. Og det på en måde, så vi understøtter og udnytter, at folk udenøs fra gerne vil feriere på Fyn, samtidig med at vi sørger for, at tilstrømningen af turister er med til at sætte et positivt aftryk både på økonomien, miljøet og de sociale forhold på Fyn. 

"Vi vil gerne tiltrække mange flere turister til Fyn, men turismen må ikke efterlade Fyn i en ringere tilstand set med bæredygtige briller. Faktisk har vi en ambition om, at turismen kan være med til at løfte Fyn ind i en mere bæredygtig udvikling, hvis vi gør det rigtigt. Med den fælles fynske vision vil vi følge udviklingen tæt, hjælpe virksomhederne og gøre det let for turisterne at træffe de bæredygtige valg. Desuden er vi overbeviste om, at vores arbejde med bæredygtighed i stigende grad appellerer til turisterne og dermed er med til at sikre den vækst i lokalsamfundene, som turismen gerne skal fortsætte med at bidrage til", fortæller Laura Raidla, der er udviklingschef hos Destination Fyn.

Vi vil gerne tiltrække mange flere turister til Fyn, men turismen må ikke efterlade Fyn i en ringere tilstand set med bæredygtige briller

Visionen går under navnet "Indtryk med positivt aftryk". Det er nemlig ikke nok, at turismen ikke sætter aftryk. Ambitionen på Fyn er, at turismen skal være med til at gøre øen mere bæredygtig. Otte principper udpeger retningen, men visionen angiver også konkrete handlinger, der skal være med til at sikre, at turisterne på Fyn kan få indtryk med positivt aftryk frem mod 2030. Der skal f.eks. arbejdes målrettet med at udvide sæsonen, ligesom Destination Fyn vil lave årlige opfølgninger bl.a. i form af et Bæredygtighedsbarometer, der tager temperaturen på turismevirksomhedernes bæredygtighed. Og så skal turisterne køre mindre i bil og spise mere lokalt, når de er på øen.

Hos Destination Fyn har der gennem det seneste år været igangsat en lang række initiativer med bæredygtighed i højsædet. Der er bl.a. udarbejdet en række guides, der gør bæredygtighed lettere at gå til, og flere turismevirksomheder har via samarbejdet i Erhvervshus Fyn fået sparring på og medfinansiering til, hvorledes de sætter gang i lige netop deres bæredygtige udvikling.

 "Mange af vores turistaktører har allerede fokus på at skabe en mere bæredygtig tilgang og er godt i gang med den rejse, som det fokus indebærer. Vores hidtidige fælles fynske indsats inspirerer og understøtter aktørerne i udviklingen af et mere bæredygtigt grundlag. Med den her vision forpligtiger vi os alle til at bidrage til at drive processen yderligere frem og have et dagligt fokus på, hvordan vi hele tiden bevæger os i den rigtige retning. Det afgørende er, at visionen nu bliver omsat til hverdagshandling i et tæt samspil imellem vores virksomheder, kommunerne og destinationen", siger borgmester i Langeland Kommune Tonni Hansen.

Det afgørende er, at visionen nu bliver omsat til hverdagshandling i et tæt samspil imellem vores virksomheder, kommunerne og destinationen

På Klimafolkemødet i Middelfart d. 2. sept. var Destination Fyn også er med til at sætte bæredygtig turisme på dagsordenen med to talks, hvor der bl.a. kom gode inputs til, hvordan det giver bedst mening at måle på bæredygtighed inden for turisme. Der blev også taget hul på drøftelsen af, hvordan vi i fællesskab skaber flere bæredygtige oplevelser i det fynske med bl.a. sekretariatsleder Rasmus Elmquist Casper fra Geopark Det Sydfynske Øhav som indpisker:

"For os i Geoparken er det kæmpestort, at vi arbejder med at samle fynsk turisme til en fælles bevidsthed om, hvad bæredygtighed er. Det giver en fornemmelse af at være en del af noget større, og den inspiration vi kan give hinanden på tværs, er med til at skabe håb og begejstring. Det er en vigtig forudsætning for at holde os alle på det bæredygtige spor i det daglige arbejde, og det gøder jorden for at etablere de konkrete partnerskaber og samarbejder. Noget vi kommer til at fokusere meget på at facilitere i regi af geoparken."