Destination Fyn_logo
Stor tom sal med mange grønne klapsæder. Salen er oplyst af en masse små spotlamper.

Fynske turismevirksomheder hårdt ramt af Coronaen

1.4.2020
Foto: VisitFyn

Den fynske turismebranche er voldsomt påvirket af foranstaltningerne i forbindelse med COVID-19. Det indikerer en frisk rundspørge, som Destination Fyn har foretaget i samarbejde med Danske Destinationer. 

67 pct. af de 66 fynske turismevirksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, melder om omsætningstab på mere end 80 pct. henover den seneste uge. Og så er der næsten total stilstand i antallet af fremtidige bookinger. Men de fleste føler sig klædt på til at håndtere situationen, og der er god hjælp at hente i det fynske. 

Alvorligt fald i bookinger
Kæmpe tab af omsætning, fald i antallet af gæster, aflysning af møder og events – også efter d. 13. april. Det er desværre virkeligheden for størstedelen af den fynske turismebranche lige nu. Hos 88 pct. af de virksomheder, der har svaret i Destination Fyns rundspørge, oplever man et omsætningsfald. Og hvad værre er, så kan stort set alle (97 pct.) konstatere et fald i antallet af bookinger. For 73 pct.’s vedkommende er der tale om et ganske alvorligt fald i danske bookinger, der kan skrives i bogen på mellem 80 og 100 pct. 

Graf, der viser, hvilke effekter de fynske turismeaktører har oplevet som resultat af corona.
Foto: Destination Fyn
Graf, der viser, hvilke effekter på efterspørgslen fra det danske marked corona har haft.
Foto: Destination Fyn

Kampgejst trods usikker fremtid
Trods den dystre situation og de usikre fremtidsudsigter, som mange beskriver, har de fynske attraktioner, hoteller osv. ikke mistet modet. Faktisk føler 41 pct. sig i høj eller meget høj grad klædt på til at håndtere COVID-19-situationen. Det skyldes bl.a. værdifuld information og vejledning via Destination Fyn, hvor flere er blevet henvist og hjulpet videre af det beredskab, som Erhvervshus Fyn etablerede umiddelbart efter regeringens første udmeldinger om nedlukninger.  

- Det er en meget alvorlig udvikling, som vi både ser indikationer på i denne undersøgelse, og som vi oplever i den daglige kontakt, vi henover de sidste par uger har haft med vores medlemmer ude i det fynske turisterhverv, siger Chef for Destination Fyn Rasmus Hessum Hansen, der også er vicedirektør i Erhvervshus Fyn, som det fynske destinationsselskab er en del af. 

- Også i denne kritiske situation viser det sig heldigvis at være en stor fordel, at vi er samlet under taget hos Erhvervshus Fyn, og selvom det i denne tid kun er et virtuelt tag, betyder de korte forbindelseslinjer til den fornødne sparring i Erhvervshusets omfattende Corona-beredskab, at vi nemt og hurtigt har kunnet hjælpe mange videre til afklaring af deres spørgsmål og situation i det hele taget, forklarer han. 

Populær og nødvendig lønkompensation
56 pct. af de fynske turismevirksomheder i undersøgelsen havde allerede i torsdags sendt medarbejdere hjem med lønkompensation. Det var mindre end et døgn efter, at ordningen åbnede for ansøgning.  

- Vi har mistet al omsætning, da vi har måttet lukke i en tid, hvor vi jo bl.a. stod overfor afviklingen af alle konfirmationerne samt større konferencer. Og der er tale om rent og skært tab - for i august og september, hvor de er udskudt til - har vi i forvejen andre bookinger med konferencer og bryllupper mv. Vi var nødt til at lukke ned og sende alle vores dygtige medarbejdere hjem meget hurtigt, men vi har heldigvis ikke været nødt til at fyre dem, da vi fik meget effektiv og god hjælp med ekstremt hurtig responstid både hos Faaborg-Midtfyn Kommune og Erhvervshus Fyn, fortæller Per Elkjær, direktør for Restaurant Klinten i Faaborg, som er en af de virksomheder, der allerede søgte lønkompensation, da ansøgningen åbnede i onsdags efter en afklarende dialog med en af erhvervshusets konsulenter.  

Graf, der viser, i hvor høj grad man føler sig klædt på til at håndtere corona-situationen i organisationen.
Foto: Destination Fyn
Graf, der viser, i hvor høj grad den kommunikation, man modtager, er værdifuld.
Foto: Destination Fyn

Få sparring fra Destination Fyn
Undersøgelsen indikerer da også, at Fyn er godt med, hvad angår beredskabet over for turismevirksomhederne. Over halvdelen beskriver således den information, de har modtaget fra deres DMO (Destination Management Organization – i dette tilfælde Destination Fyn) som i nogen, høj eller meget høj grad værdifuld. Kun 17 pct. af de fynske turismevirksomheder angav ved undersøgelsens afslutning i sidste uge, at de ikke havde hørt fra deres DMO, hvilket er færre end i den samlede undersøgelse.  

Det betyder imidlertid ikke, at Destination Fyn læner sig tilbage i den kommende tid. Tværtimod har organisationen bl.a. iværksat to task forces. En, der ser nærmere på forretningsudviklingstiltag på tværs, der kan hjælpe medlemmer af den fynske turismeklynge både under og efter krisen samt en anden, der arbejder med en markedsføringskampagne, som kan bringe Fyn tilbage på sporet, når der igen åbnes op for rejseaktivitet. Samtidig samler Destination Fyn løbende data og forudsigelser, der kan understøtte virksomhedernes planlægning samt inspirationscases fra virksomheder, der har fået særligt innovative ideer til at komme gennem krisen. Det formidles bl.a. via et nyt website.   

Om undersøgelsen

  • Rundspørgen blandt de fynske turismevirksomheder er led i en landsdækkende undersøgelse foretaget af Danske Destinationer i samarbejde med landets destinationsselskaber. 

  • 436 turismevirksomheder har deltaget i undersøgelsen samlet set på landsplan.

  • Destination Fyn har i samarbejde med de fynske visitkontorer inviteret mere end 250 virksomheder til at deltage i undersøgelsen. 66 fynske virksomheder deltog, hvilket svarer til 15 pct. af virksomhederne i den samlede danske undersøgelse. 

  • På dette website formidler Destination Fyn praktiske værktøjer, inspiration og data, der kan hjælpe de fynske turismevirksomheder bedre ud på den anden side af COVID-19: www.visitfyn.dk/destination-fyn/aktiviteter/corona