Destination Fyn_logo

Bag om HIKE Fyn-projektet

Formål, baggrund, aktiviteter og tidsplan for projektet.

Formål

I Destination Fyn ønsker vi at tilbyde et vandreprodukt i international særklasse. Et vandreprodukt, som er så godt, at folk er villige til at rejse efter det, og et produkt som viser, at Fyn og Øerne er en samlet vandredestination. Med visionen om på sigt at have sammenhængende vandreoplevelser, der kobler hele øen sammen.

Vi ønsker at skabe en destination, hvor kvaliteten er høj igennem hele det fynske vandreprodukt. Det gælder lige fra beskrivelse af ruter, forholdene på vandreruterne samt services og tilbud.

For at kunne skabe en vandredestination i international særklasse, har vi sat os for at skabe verdens bedste og let tilgængelige friluftsdata om faciliteter, parkeringsmuligheder, overnatningsmuligheder og lignende. Vi vil gerne give vores gæster den bedst mulige viden før, under og efter deres vandreoplevelse.

Baggrund

Hike Fyn projektet er blevet til i et tæt samspil med og stor opbakning fra de ni fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Ærø, Langeland, Nyborg, Kerteminde, Middelfart og Nordfyn. Projektet bygger på tidens tendenser i turismen, hvor der ses en markant øget efterspørgsel på bæredygtige turismeoplevelser og naturoplevelser. 

Aktiviteter

 1. Kortlægning - Vi vil kortlægge vandremulighederne på Fyn gennem en skrivebordskortlægning, hvor alt tilgængeligt data digitaliseres og samles, samt en besigtigelseskortlægning, der kvalificerer og udbygger eksisterende data. Dernæst vi vil identificere de fynske vandreruter med størst potentiale og udarbejde nyt kortmateriale.
   
 2. Opkvalificering - Vi vil analysere de eksisterende ruter mht. mangler ift. serviceniveau og højne standarden – både ift. støttepunkter og rutestrækninger. Vi samarbejder med stilaug på vandreruterne.
   
 3. Bæredygtighed - Vi vil sikre vandreproduktet ift. overturisme og skabe en balance mellem benyttelse og beskyttelse. Det sker blandt andet ved at nudge turister uden om fredet og sårbar natur - og i stedet føre dem hen til overnatningssteder, spisesteder og seværdigheder.
  Find vores skræddersyede bæredygtighedsværktøjer her.
   
 4. Bedre tilgængelighed - Vi vil beskrive ruteforslag, temaruter, loops m.m. og etapeopdele længere stræk. Vi vil arbejde for at forbedre fysisk (f.eks. infoskilte) og online synlighed (bl.a. hjemmesider), ligesom vi vil arbejde med etablering af shuttle-service, bagagetransport og guidede ture.
   
 5. Markedsføring – Vi vil opdatere de fynske visit-sider mht. vandring. Der skal desuden udvikles en fælles kernefortælling for vandreområdet. Derudover skal det fynske vandreprodukt markedsføres internationalt i Tyskland og Holland og i samarbejde med turoperatører.
   
 6. Udvikling af aktørerne – Vi identificerer relevante turistaktører og afdækker deres behov for forretningsudvikling. Vi har afholdt inspirationsarrangementer og tilbudt 13 virksomheder et 1:1-sparringsforløb med muligheder for forretnings- og produktudvikling.

  Denne del af projektet er afsluttet. Se vores inspirationskatalog over, hvordan de 13 virksomheder på forskellig vis arbejdede med at udvikle deres tilbud til vandreturister frem mod sæsonen 2023.

  Mød fire af de medvirkende 13 virksomheder i projektet og læs, hvad de har fået ud af at være med i forløbet. 

Tidsperspektiv

Hike Fyn-projektet er startet op den 28. januar 2021 og løber frem til udgangen af 2024.

Anders Johansen
Få mere viden om Hike Fyn

Forretningsudvikler, Hike Fyn

afj@destinationfyn.dk

Projektet er støttet af:

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse