Tiselholt

Syd for den nuværende hovedbygning fra 1874-76 ligger voldstedet 'Tislot', afbrændt under Grevens Fejde.

Kort efter opføres et nyt Tiselholt på et indgravet voldsted, men dets udseende kendes ikke.

Ca. 1650 erstattes dette anlæg af en firfløjet bindingsværksbygning med tårn, der må vige for L.P.Fenges trefløjede renaissancekopi.

Slottet er ikke åbent for offentligheden.

Del denne side

Opdateret af:

 

Kontakt

Adresse

Tiselholtvej 32
5882 Vejstrup

Telefon

+45 62 28 17 17

Fax

+45 62 28 10 31

Fakta

  • Adgang

    • Kun efter aftale

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.754275
Latitude : 55.098811