Destination Fyn_logo
Forsiden af publikationen "Bæredygtighedsbarometer 2021", der viser to cyklister på vej ud på en tange med vand til begge sider set oppefra.

Bæredygtighed bider sig fast i fynsk turisme

16.12.2021
Foto: Destination Fyn

Destination Fyn har taget temperaturen på den fynske turismebranches bæredygtighed. Og det ser rigtig lovende ud. 

Et stigende antal virksomheder i branchen har fokus på arbejdet med bæredygtighed, og mere end halvdelen har nu enten medium eller høj grad af bæredygtighed indarbejdet i processerne i deres kerneforretning. I 2020 var det kun en tredjedel. 

Arbejdet med bæredygtighed står relativt højt på dagsordenen hos mere end 50 pct. af de fynske turismevirksomheder. Det viser en frisk undersøgelse fra Destination Fyn. 

"Barometeret tegner et tydeligt billede af en bevægelse, hvor turisterhvervet i stigende grad prioriterer bæredygtighed. Det er glædeligt, fordi det er med til at gøre Fyn og Øerne attraktiv for turisterne, der i stigende grad forventer, at virksomhederne tager bæredygtighedsdagsordenen seriøst," siger Laura Raidla, der er udviklingschef hos Destination Fyn. 

Virksomhederne er i voksende antal blevet opmærksomme både på deres kunders efterspørgsel efter bæredygtighed og den økonomiske gevinst, der på lidt længere sigt er forbundet med bæredygtige tiltag. Faktisk har en stigende andel af virksomhederne allerede oplevet, at det bæredygtige arbejde udløser resultater. 

"Det er afgørende for den videre udvikling frem mod en bæredygtig destination, at hele 47 pct. af virksomhederne allerede her i 2021 kan berette om effekt af deres bæredygtige forretningsløsninger. I 2020 var det kun 26 pct.," fortæller forretningsudvikler Mark Hauge Østergaard fra Destination Fyn, der er i dialog med et stigende antal overnatningssteder og attraktioner om deres bæredygtige arbejde.  

Selvom de fleste af virksomhederne stadig halter lidt, når det gælder markedsføring og kommunikation om deres bæredygtige tiltag, er de gode erfaringer alligevel med til at få flere med på vognen. Kun 17% må i undersøgelsen erkende, at de slet ikke arbejder med bæredygtighed. 

Toiletskyl med badevand  

En af dem, som over det seneste år for alvor har taget hul på sin bæredygtige omstilling, er Ronæs Strand Camping ved Gamborg Fjord.  

Mens affaldssorteringen på pladsen allerede har gennemgået et grundigt eftersyn, begiver campingpladsen sig i de kommende måneder ud i et spændende projekt om mere bæredygtig behandling af vand. Med hjælp fra en rådgiver, der er medfinansieret gennem programmet Grøn Cirkulær Omstilling, har lejrchef Peter Bonde bl.a. planer om at undersøge, hvordan brusevandet fra pladsens baderum efterfølgende kan bruges til skyl i toiletterne. 

"Generelt er vi blevet meget mere målrettede gennem det seneste år, og vi har da også besluttet os for nu at gå efter en Green Camping-certificering. Det er vigtigt for os, at vi kan trække på den uvildige sparring hos Destination Fyn, og det, at vi ad den vej er kommet med i Erhvervshus Fyns GCO-forløb betyder bl.a., at der er penge til en rådgiver, som nu kan hjælpe os med at få søsat de tanker, vi har om behandlingen af vores vand", siger han. 

Samlet set er andelen af fynske turismevirksomheder, der ifølge undersøgelsen har erhvervet sig en form for bæredygtighedscertificering, vokset fra 16% sidste år til 27%. i år.  

Fakta:

  • Grøn Cirkulær Omstilling er en af de mange medfinansieringsmuligheder, SMV’er kan få via Erhvervshus Fyn, som Destination Fyn er en del af. Den 24. januar åbner en ny pulje med EU-midler, der også er målrettet virksomhedernes grønne omstilling i programmet SMV Grøn.  
  • Mere end 60 fynske SMV’er har allerede været i gang med et forløb i regi af Grøn Cirkulær Omstilling, hvor der er mulighed for op til 90.000 kr. i medfinansiering til en rådgiver.  
  • Fem turismevirksomheder deltager i øjeblikket i et særligt kollektivt GCO-forløb, der er kommet i stand som noget særligt på Fyn, hvor virksomhederne gennem workshops også kan hente inspiration fra hinanden. 
  • Fynsk turisme fik i september sin helt egen strategi for bæredygtighed i turismen ”Indtryk med positivt aftryk” som et vigtig skridt på vejen mod målene i den fælles fynske vision FYN2030  

 

Bæredygtighedsbarometeret for Fynsk Turisme er gennemført af AM Research for Destination Fyn – en del af Erhvervshus Fyn