Destination Fyn_logo
Cyklister på Byens Bro i Odense

Gode cykelforhold – til hverdag og ferie

Foto: VisitOdense

Infrastruktur er både grundlaget for vellykket cykelturisme og hverdagscyklisme. Det er derfor afgørende, at vi puljer energien og økonomien, så Fyn kan udvikle sig til en endnu mere sammenhængende og attraktiv cykelø.

Af Laura Raidla, chef for Bike Island Fyn & Bæredygtighed

INDSIGT: At Fyn er en cykelø, er ingen hemmelighed – og vi har i Destination Fyn brandet os som Bike Island Fyn gennem flere år.

Ja, vi har generelt fokuseret på at få den fynske turismebranche til at omfavne cykelturisterne som en målgruppe, der er værd at satse på. Og det gør de nu. Med alt hvad det indebærer af udvikling af cykelruter, cyklistvenlige pakkerejser og overnatning tilpasset cyklisternes behov.

Men for at de mange cykelturister kan tage fra Fyn med bragende gode oplevelser i cykeltasken og en lyst til at komme tilbage, er der endnu flere elementer, der skal gå op i en højere enhed. Og nogle af disse handler om noget så håndgribeligt som asfalt, afstribning og metalskilte. Med andre ord: Cykelinfrastrukturen skal spille, før cykelturisterne vil ud at trille. 

 

Cykelinfrastrukturen er afgørende

Der er i mange år blevet skelnet mellem hverdagscyklisterne med små børn bag på cyklen og et målrettet blik på uret og de afslappede cykelturister med hang til havudsigt. Men så enkelt er det ikke. Koblingen mellem hverdagscyklisme og cykelturisme er stærkere end som så.

Først og fremmest fordi hverdagscyklister ofte er mere tilbøjelige end andre til at blive cykelturister, når de holder ferie. Men i endnu højere grad, fordi de to typer af cyklister benytter den samme infrastruktur.

På Fyn har vi en relativ god cykelinfrastruktur – især hvis vi sammenligner os med udlandet. Men vores gode infrastruktur skal vedligeholdes og udvikles, hvis vi også i fremtiden skal kunne måle os med verdens bedste cykelnationer og -destinationer.

For hvad nytter det, at vi får tyske og hollandske turister til at dedikere deres ferie til Østersørutens hundredvis af kystnære kilometer og lægge penge hos de fynske overnatningssteder, attraktioner og restaurationer, hvis helhedsoplevelsen knækkes af, at cykelstien er frostsprængt eller hækken skjuler cykelrutens skilte og dermed spænder ben for navigationen?

 

Gode cykeloplevelser kræver en fælles indsats

Det er derfor vigtigt, at vi som destination sammen med hverdagscyklisternes organisationer og de fynske kommuner arbejder kontinuerligt for den gode infrastruktur. Som landevejsryttere i udbrud, må vi bakke hinanden op og skiftes til at være forrest eller ligge på hjul for at samle kræfter.

Nogle gange er det hverdagscyklisternes behov, der får opmærksomhed og skaber resultater til glæde for alle i form af nyanlagte, separate cykelstier på farlige vejstrækninger eller supercykelstier. Andre gange er det cykelturismens vilde drømme om eldrevne cykelfærger over Storebælt, cykelrastepladser og cykling i trætoppene, som genererer synlighed omkring cykelbevægelsen og sammenhængskraft på tværs af både kommuner og landsdele.

Vi har ikke en forventning om, at vi kan blive enige om alt. Kommunerne har naturligt nok fokus på at sikre trygge skoleveje og mindske farlige vejstrækninger, mens investeringer i forskønnende infrastruktur kommer i anden række. Det er fuldt forståeligt – og også den rette prioritering at have.

Men noget tyder på, at hvis vi puljer pengene fra lokal hånd og afsøger muligheder for ekstern finansiering gennem enten statslige cykelpuljer eller private fonde – så kan der måske blive råd til begge dele. Den vigtige præmis er, at alle kommuner skal have mindst lige så mange penge med hjem, som de kommer med – og meget gerne flere.

Den vigtige præmis er, at alle kommuner skal have mindst lige så mange penge med hjem, som de kommer med – og meget gerne flere.

Det forventes, at regeringen skal forhandle cykelpakker dette efterår. Det giver os lige nu en unik mulighed for at skaffe flere midler til cykelinfrastrukturen på Fyn. Destination Fyn er derfor i samarbejde med de fynske kommuner og Cyklistforbundets lokalafdelinger på Fyn gået i gang med at kortlægge de fælles ønsker for cykelinfrastrukturen.

Det sker blandt andet på Cykelmødet Fyn 2020, der afholdes i Odense den 24. september. På denne konference sætter vi fokus på mulighederne for cykelinfrastruktur-løsninger på Fyn. Til glæde for både hverdagscyklister og cykelturister fra ind- og udland.

Har du en interesse i at udvikle vilkårene for Fyn som sammenhængende og bæredygtig cykelø - både i relation til hverdagscyklisme, cykelturisme, motions- eller fritidscyklisme? Så læs mere om arrangementet og tilmeld dig senest den 17. september på https://www.visitfyn.dk/destination-fyn/aktiviteter/moeder-konferencer/cykelmoede-fyn-2020

Vi glæder os til at se dig!