Destination Fyn logo
Kunde, der betaler med kort

Turisme & Transaktioner: Fyn er med i pilotprojekt om betalingskortdata

2/1/2021

VISA-kortdata kan i en nær fremtid kaste værdifuld viden af sig til det fynske turismeerhverv om udenlandske turisters forbrug og mobilitet. Dermed kan erhvervet måske få endnu et stærkt værktøj i planlægningen af markedsføring og udvikling af nye produkter og oplevelser.