Destination Fyn_logo
Hånd holder snack-bakker med quiche og salat.

Sælg take-away via Jysk Fynske Mediers portal

19.3.2020
Foto: VisitFyn

Jysk Fynske Medier stiller deres platform til rådighed for de fynske restauranter, der nu tilbyder take-away. Tilbuddet kommer til at ligge synligt på deres online platform med mulighed for køb, og de annoncerer tilbuddet i Fyens Stiftstidende og deres nyhedsbreve med 30.000 læsere.

Yderligere vil deres redaktion bakke redaktionelt op omkring tiltaget, såfremt der er tilslutning fra jer fynske restauranter.

Det er gratis for alle restauranter at være med, dog kommer kunden til at betale et billetgebyr på 15 kr. pr. billet. beløbet dækker vores omkostninger til billetsystem, tekstproduktion, annonceproduktion mv.

Jysk Fynske medier foretager en udbetaling af de deltagendes restauranters tilgodehavende en gang ugentligt.

Kunderne vil ved et køb på vores platform modtage et værdibevis, som de fremviser ved afhentning.

Jysk Fynske medier skal bruge følgende informationer fra restauranterne til opsætning af take-away, som bedes fremsendt til Lasse Østerager Honoré på laoho@jfmedier.dk

• Restaurantens navn og adresse
• Kort tekst om restauranten
• Evt. anden tekst til beskrivelse af tilbuddet
• Billede eller logo
• Datoer for, hvornår man kan hente frokost og aftenmenu – også differentier på, hvis nogle dage kun er den ene eller anden menu. OBS. kun et afhentningstidspunkt middag og aften.
• Menu – både frokostmenu og aftenmenu
• Priser på menuerne
• Hvornår man senest kan købe hhv. frokost- og aftenmenu (hvornår skal billetsalget lukke for den pågældende dag samt menu – altså skal man senest dagen før kunne købe frokostmenu, og senest kunne købe aftenmenu på dagen kl. 12)
• Info om, hvornår/hvordan afhentning foregår
• Skal billetten/kvitteringen medbringes på print eller kan den vises på mobilen