Destination Fyn_logo
Sort/hvid billede. En folk mennesker sidder på stole og kigger op mod en scene. På scenen står en mand i jakkesæt foran en Powerpoint præsentation og taler.

Fuld damp på tiltrækning af konferencer til Fyn:

23.9.2020
Foto: Cosmin Cirstea

Stærkt set-up skal løfte den fynske arv efter Inspiring Denmark

Som konsekvens af den nye erhvervsfremmelovgivning kan samarbejdet om tiltrækning af konferencer og kongresser på tværs af Region Syddanmark ikke fortsætte i regi af Inspiring Denmark. Men det betyder ikke, at indsatsen med at tiltrække konferencer, viden og talent lægges på hylden. I kulissen står et nyt set-up hos Destination Fyn klar at tage over på den fynske del af aktiviteterne, som Inspiring Denmark har løftet siden 2010.

Fra indgangen til 2021 vil tiltrækningen af store, internationale konferencer og kongresser til de fynske konferencecentre, hoteller, uddannelses- og forskningsinstitutioner blive løftet af Destination Fyn. Med en fokuseret indsats på området og i tæt dialog med disse partnere griber Destination Fyn nemlig de mange fynske bolde, som den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark har i luften.
 
- Vi glæder os over, at der holdes momentum i den rådgivning og hjælp, som Inspiring Denmark de sidste mange år har ydet konferenceværter på Fyn. Forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan se frem til, at der bliver fulgt op på igangværende bud og leads, som er i støbeskeen til at blive tiltrukket, og man kan derfor glæde sig over, at store internationale konferencer og messer fortsat vil skabe vækst i området, siger formand for Inspiring Denmark, Grethe Højgaard.
 
Regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stephanie Lose, er godt tilfreds med, at der med aftalen mellem Inspiring Denmark og Destination Fyn er skabt en glidende overgang til et nyt set-up for tiltrækning af konferencer:
 
-Inspiring Denmark har gennem årene leveret en stærk indsats for vækst gennem international erhvervsturisme. Nu hvor den nye erhvervsfremmelov ikke længere giver mulighed for at drive Inspiring Denmark i sin nuværende form, glæder vi os over, at indsatsen i forhold til de fynske konferenceværter kan leve videre i tæt samarbejde med det fynske erhvervslivs aktører, og at Destination Fyn går så ambitiøst ind på området, siger hun.
 
Tætte bånd til erhvervsklynger og turismetiltag 
Destination Fyn kommer til at drive konferencetiltrækningen og rådgivningsarbejdet fra Erhvervshus Fyn, hvor den tætte tilknytning både til destinationens øvrige tiltrækningsarbejde og erhvervsklyngerne skaber et unikt udgangspunkt for at sikre øen de mest værdiskabende konferencer, messer og kongresser.
 
- Erhvervsturismen er vigtig for Fyn. For det første skaber den omsætning og arbejdspladser på vores hoteller og konferencecentre, og det skal vi være med til at sikre - ikke mindst i kølvandet på Corona. For det andet udgør de store internationale konferencer en vigtig platform, hvorfra vi kan eksponere de fynske styrkepositioner og sikre tilstrømning af viden og kvalificeret arbejdskraft, samtidigt med at vi dyrker og understøtter internationale netværk inden for fagområder, som er vigtige for de fynske forsknings- og uddannelsesmiljøer. For os giver det derfor god mening at forankre den fynske indsats hos Destination Fyn og koble den med vores øvrige arbejde med at styrke Fyn erhvervsmæssigt, siger Kenneth Muhs, der er formand for Erhvervshus Fyn. 
 
Inspiring Denmark har siden 2010 ydet gratis rådgivning og hjælp til konference- og kongresværter i hele Syddanmark og har dermed bragt sine gode erfaringer og kompetencer i spil for at udvikle erhvervsturismen i regionen. Det har resulteret i en flot portefølje af internationale møder på Fyn og i det sydlige Jylland.
 
Ændringer, som er fulgt i kølvandet på den nye erhvervsfremmelov, gør, at Inspiring Denmark ikke længere kan hente finansiering til den service, som hidtil har været leveret. Inspiring Denmarks bestyrelse har derfor besluttet at afvikle den regionale turismeorganisation og i videst muligt omfang overlevere konferenceprojekter til samarbejdspartnere i tæt dialog med konferenceværterne og deres organisationer.  
 
Udfasningen af Inspiring Denmark forventes gennemført i løbet af foråret 2021, men allerede fra årsskiftet vil Destination Fyn være solidt involveret.  Det betyder både, at der bliver sat fuld damp på udviklingen af nye projekter, og at Destination Fyn bliver sat i spidsen for det igangværende fynske budarbejde. Inspiring Denmarks aktiviteter i det sydlige Jylland vil så vidt muligt blive overleveret til jyske partnere. 
 
 
Det siger konferenceværterne:
 
Salgs- og marketingschef Nyborg Strand Hotel- og Konferencecenter, Claus Hansen:
- NYBORG STRAND har gennem mange år været aktiv partner i Inspiring Denmark og dermed støttet op om arbejdet med tiltrækningen af internationale konferencer - dette arbejde er vigtigt for os som Fyns største konferencehotel. Vi er meget bevidste om værdien i, at det er én neutral aktør, som har den direkte kontakt med de største vidensinstitutioner, erhvervsklynger og virksomheder og også plejer kontakten til korpset af aktive ambassadører, som fornemt bakker op om tiltrækningsarbejdet. Vi er derfor glade for, at Destination FYN overtager denne vigtige opgave, som vi har store forventninger til i det fremtidige erhvervsturismesamarbejde,
 
 
Direktør Hotel Christiansminde, Vibeke Halse:
- Vi er jo en lille spiller, når det handler om tiltrækningen af konferencer til Fyn og kan ikke alene byde ind med nogen kæmpestor kapacitet, men vi har oplevet, at det ofte smitter af på os, når det lykkes at tiltrække de rigtigt store kongresser og konferencer f.eks. til Odense og Nyborg. Det sker, fordi vi med Inspiring Denmark har været gode til at betragte og sælge Fyn ind som én samlet destination, når det gælder erhvervsturismen. Det er vigtigt, at vi står sammen om en indsats som denne - ikke mindst i disse tider, og vi er overbeviste om, at Destination Fyn er den helt rette til at tage over og stå i spidsen for arbejdet.