Destination Fyn_logo
Digitale møder

Destination Fyn sætter teknologi i møde- og eventbranchen i spil

1.7.2020
Foto: Destination Fyn

Teams, Zoom, GoToMeeting, Google Meet… Coronanedlukningen har i den grad sat fokus på, hvordan vi holder møder, og ikke mindst de teknologiske muligheder.

Teknologierne er imidlertid meget andet end blot apps til online- og hybridmøder. Destination Fyn har taget en række initiativer for at styrke den fynske position på feltet. Bl.a en række workshops i efteråret.

Tiden fra at en teknologi er et eksotisk fremtidsscenarie til at den bliver dagens standard kan være ganske kort. Software til at mødes online har været tilgængelig i mange år, men alligevel har de færreste benyttet den. Som et lyn fra en klar himmel ændrede coronaen på det. Hvordan vil det – og andre teknologier – påvirke møde- og eventbranchen?

Destination Fyn ønsker at hjælpe fynske aktører med at være på forkant med teknologiudviklingen med en række konkrete initiativer. ”Over foråret har vi sammen med fynske aktører og eksterne eksperter fundet frem til relevante indsatsområder. Alle vil gerne være gearede til at integrere teknologiske redskaber til deres møder og arrangementer. Men mulighederne kan virke uoverskuelige, og indsatsen bekostelig i både tid og økonomi,” siger Morten Olstrup, forretningsudvikler i Destination Fyn.

Teknologiworkshops og testcases

Til efteråret vil Destination Fyn derfor inviterer til en serie på seks workshops, der hver især sætter fokus på en specifik teknologi eller et teknologiområde. ”Målet er at gøre teknologierne overskuelige og relevante for fynske aktører. Hver workshop vil sætte deltagerne i stand til at tage teknologien i brug, hvis de vurderer det relevant,” forklarer Morten Olstrup. Temaerne vil bl.a. være virtuelle site visits, teknologi til at styrke bæredygtighed og udnyttelse af data. Endeligt program og datoer følger på den anden side af sommeren.

Som et andet initiativ vil Destination Fyn sammen med udvalgte fynske aktører køre forsøg med teknologier, der endnu er i deres vorden. ”Her ønsker vi at få erfaringer på Fyn, som kan inspirere og komme andre til gavn gennem cases på specifikke events eller konferencer. Det kan f.eks. være med wearables eller augmented reality for en stærkere deltageroplevelse,” lyder det fra Morten Olstrup.

Sammen med rådgivningsbureauet Seismonaut har Destination Fyn netop udarbejdet et inspirationskatalog med optegning af teknologier, som kunne være relevante for fynske aktører. Kataloget kan findes HER

Destination Fyns arbejde med teknologi i møde- og eventbranchen bliver understøttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.