Destination Fyn_logo

Udbud: Dataprojekt - Hike Fyn

Invitation til at afgive tilbud på Hike Fyns dataprojekt.

Hike Fyn projektet har til formål at udvikle en vandredestination i international særklasse. Målet er at skabe en destination, hvor det er let at finde information til at planlægge sin vandreoplevelse og også let at finde information undervejs.

For at kunne skabe vandreturisme i verdensklasse, må vi også have verdens bedste og let tilgængelige friluftsdata og viden om vores vandregæster. Med dataprojektet vil Hike Fyn via mobildata indsamle kvantitativ viden om, hvor mange vandregæster der er på Fyn, Langeland og Ærø. 

Den indsamlede viden skal give os et bedre indblik i, hvor gæsterne færdes, hvor mange der er, og hvordan udviklingen af den fynske vandreturisme generelt ser ud på Fyn og Øerne.

Vi søger som led i projektet en leverandør til at indsamle mobildata om vandregæster på Fyn, Ærø og Langeland.

Læs mere i udbudsmaterialet her

Vigtige datoer

Deadline for spørgsmål: 20. oktober 2023
Deadline for indsendelse af tilbud: 31. oktober 2023 kl. 12 
Meddelelse om tilbudsindhentelsens udfald: 14. november 2023
Opstartsmøde med valgt tilbudsgiver: Uge 46

Anders Johansen
For spørgsmål kontakt:

Forretningsudvikler, Hike Fyn

afj@destinationfyn.dk