Destination Fyn_logo
Et stativ med en række bøjler beklædt med tøj.

Projekt: Turisme og Transaktioner

Foto: Artificial Photography

Projektet Turisme og Transaktioner skal skabe ny og forbedret viden til brug for både turismen og for turismeerhvervet i Aarhusregionens produktudvikling og markedsføring.

Projektet skulle 

  1. forøge og aktualisere viden om mobiliteten af udenlandske turister på og mellem destinationer.
     
  2. indhente ny og mere aktuel viden om volumen af rejsende og deres forbrug fordelt på forbrugsposter.
     
  3. afdække mulighederne for at indhente ny viden om endagsturismen, anden ikke-kommerciel turisme og forbrug i andre områder end overnatningskommunen.

Der blev arbejdet på at udvikle et redskab i stil med et dashboard, der jævnligt kunne opdateres med seneste tal på de internationale turisters mobilitet og forbrug på geografiske områder. Data vil være tilgængeligt min. 2 år tilbage i tiden.

Hvad fik Destination Fyn ud af projektet?

Destination Fyn gik ind i projektet for at afdække, om vi kunne få mere og bedre viden om de internationale gæsters forbrugsmønstre og mobilitet.
Der blev afholdt to workshops i Destination Fyn med relevante partnere, hvor vi havde fokus på produktudvikling og markedsføring. Målet var at udvikle min. 10 produktudviklingsidéer og 10 markedsføringsidéer.

Samarbejdspartnere
VisitDenmark var tovholder på projektet, og Destination Fyn var sammen med VisitAarhus pilotdestination. Derudover var også CRT (Center for Regional- og Turismeforskning) projektpartner.

Bevillingsgiver
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Tidsperiode
August 2020 – Juli 2021

Mark Hauge Østergaard
Kontak

Forretningsudvikler, Digitalisering & Bæredygtighed

mhoe@destinationfyn.dk