Destination Fyn_logo
Deltagere ved workshoppen om bæredygtighed og adfærd

Sådan styrker du gæsternes bæredygtige adfærd med adfærdsdesign

Foto: Destination Fyn

4 gode råd til, hvordan du får du dine gæster til at udvise en mere bæredygtig adfærd:

  1. Gør det nemt. Chancen for at forandre adfærd øges betydeligt, hvis du kan gøre det let for folk at følge din ambition – eller besværligt for dem at lade være.
  2. Vær opmærksom på timingen. Hvornår er ofte vigtigere end hvad, da vores adfærd i høj grad afhænger af tidspunktet.
  3. Vis dem, hvad de andre gæster gør. Vi mennesker er sociale dyr og bliver kraftigt, ofte ubevidst, påvirket af, hvad andre omkring os gør og siger.
  4. Gør det attraktivt. Giver du en handling opmærksomhed, gør du den mere tiltalende, og så er der større chance for, at du kan få andre til at gøre det sammen.

Disse 4 pointer om, hvordan man kan styrke gæsternes oplevelse af bæredygtige tiltag, tog 40 fynske turismepartnere med sig hjem fra workshoppen om bæredygtig adfærd, som vi havde inviteret ind til på Gl. Brydegaard i april 2024. Workshoppen var den første i en række netværksmøder under overskriften ”Rethink Tourism X Sustainability”.

Adfærdseksperter fra Behave Green tog os igennem den forunderlige verden af adfærdsdesign, eksempler på synlige og gæstenære tiltag og en række konkrete værktøjer til at arbejde med gæsteadfærd.

Andre nyttige learnings fra workshoppen var:

  • Gæsterne vil ikke kun informeres, de vil opleve. Det er den synlige og oplevelsesnære bæredygtighed, der appellerer til gæsterne.
  • Certificeringer kan være tungen på vægtskålen, hvis to muligheder er lige gode, men gæsterne savner helt konkret at kunne mærke, hvilken forskel en certificering gør under deres ophold.
  • Dine gæster bliver mistænkelige, hvis kommunikationen står alene. Det skaber en skepsis og en forestilling om, at din motivation ikke er at skåne miljøet, men derimod at tjene flere penge.
  • Vi er ikke rationelt tænkende væsner med ubegrænset selvkontrol - vi træffer beslutninger, der gavner os på kort sigt og bliver styret ubevidst af omgivelserne.