Destination Fyn_logo
Mountainbiker med rød hjelm er til løb og cykler ude i skoven omringet af en masse grønt.

Mountainbike Island Fyn

Foto: Lise Myltoft

Mountainbike Island Fyn er Destination Fyns helt store cykelturisme-satsning og skal være med til at gøre Fyn til en anerkendt cykeldestination, der er attraktiv for turister 365 dage om året.

Dette skal munde ud i en stigning i antal af internationale cykel- og MTB-turister samt en spredning af turismeomsætningen længere ud i lokalområderne på Fyn. 

Projektet er 3-årigt med start medio 2019 og afslutning d. 1. november 2022, og bliver støttet med Erhvervsfremmemidler for 3,5 mio. kr. Destination Fyn betaler tilsvarende 3,5 mio. 

Destination Fyn har siden 2017 arbejdet med projektet Bike Island Fyn, der har til formål at gøre Fyn og øerne til Nordeuropas mest attraktive cykelferiedestination og gennem cykelturismen generere en øget turismeomsætning. Indtil nu har vi primært fokuseret på cykelturister, der cykler på asfalt og typisk følger den nationale cykelrute N8/Bike Island-ruten, men det igangværende projekts analyse- og strategiarbejde samt den nationale turismestrategi viser, at der også er efterspørgsel samt potentiale i at tiltrække MTB-turister ved at udvide fokus fra asfalt til skov og grusveje på MTB (eller turcykel), der lader turisterne komme endnu tættere på den fynske natur og outdooroplevelser samt længere rundt på Fyn til de fynske købssteder og attraktioner. 

Dog viser erfaringer fra Bike Island Fyn, at turisterne har svært ved at finde de eksisterende spor og relevante mark-/og grusveje til MTB samt interessepunkter, der findes i forvejen. Ruterne er hverken skiltede eller mappede. Desuden er det også de færreste spise- og overnatningssteder, der har kendskab til sporene/vejene, så de kan ikke guide besøgende på rette vej. Der er tilmed ikke nok afmærkede MTB-spor på Fyn til at udfylde en hel ferie. Det er derfor endnu ikke reason to go for MTB-turisten. Fyn har dog, med sine eksisterende MTB-spor og naturskønne omgivelser ved kyst og i skove, gode forudsætninger for at blive en særdeles attraktiv MTB-destination med gode mark- og grusveje, der sender cyklisten rundt i afkroge af Fyn, som man ikke kan komme i bil. Fyn har tilmed 2 af de 10 bedste MTB-spor i Danmark - Skovhuggeren og Langesø-sporet. 

Fyn har også potentiale til at tiltrække endnu flere turcyklister ved at etablere en skiltet cykelrute, Herregårdsruten, der går hele Fyn, Langeland og Ærø rundt. Cykelruten er fordelt på 14 etaper med gode overnatningsmuligheder, spisesteder og seværdigheder undervejs.

For at nå målet om at blive en, internationalt set, interessant cykel- og MTB-destination med uforglemmelige oplevelser, vil vi udføre følgende indsatser:  

  1. Skiltning af en ny 660 km lang cykelrute, Herregårdsruten, der skal forbinde herregårde, afmærkede MTB-spor samt fynske købssteder og seværdigheder. Signaturruten skal inspirere turister til at komme hele vejen rundt på Fyn; Ærø og Langeland i naturskønne områder, og opleve de attraktioner og byer de kommer forbi. 
  2. Målrettet arbejde med tiltrækning af internationale cykelevents, der kan udvide sæsonen og brande Fyn som en attraktiv cykeldestination internationalt. 
  3. Digitalisering og mapping af cykelruter, MTB-ruter og interessepunkter, så turisterne kan finde inspiration og planlægge rejsen hjemmefra samt under ferien.  
  4. Udvikling af de eksisterende spor og lokale MTB-faciliteter, så de lever op til MTB-turistens høje kvalitetskrav samt bidrage til etablering af nye spor. 
  5. Etablere et fælles fynsk sporbyggernetværk, der skal udvikle og bygge nye MTB-spor på Fyn. 
  6. Kobling af MTB-segmentet på de tiltag, der allerede er igangsat til almindelige cykelturister igennem projektet Bike Island Fyn, så som international markedsføring, bikefriends, bagagetransport, bikestations, bike-hoteller og cykeludlejning.  
  7. Klæde overnatningssteder på til at tiltrække flere cykelturister ved at gøre dem cykelvenlige. 
  8. Tiltrække turoperatører til at arrangere cykelrejser på Fyn. 

Resultater fra projektet

Herregårdsruten:
Det største og mest omfattende resultat i projektet er etableringen og skiltningen af en ny 660 km lang cykelrute Herregårdsruten. Herregårdsruten er fordelt på 14 etaper og går hele Fyn, Langeland og Ærø rundt i naturskønne områder på trafiksikre veje. Cykelruten forbinder hyggelige købssteder og majestætiske herregårde samtidig med at den kører forbi cykelvenlige BikeFriends, bikestations, gode overnatningsmuligheder, spisesteder og seværdigheder undervejs.

Cykelruten skal inspirere turister til at komme hele vejen rundt på Fyn, Ærø og Langeland i naturskønne områder, og opleve de attraktioner og byer de kommer forbi. 

I den forbindelse har vi også oprettet en helt ny hjemmeside www.herregårdsruten.dk på dansk, engelsk og tysk samt lavet GPX-filer og beskrivelser for samtlige etaper, der skal gøre det let at finde information og inspiration samt cykle ruten.

Digitalisering af cykelruter og mountainbikespor:
Vi har lavet en side under www.bikeislandfyn.dk, hvor vi har samlet og beskrevet de 4 bedste cykelruter for hver af de 10 fynske kommuner samt lavet GPX-filer til at cykle efter. Derudover har vi mappet og beskrevet de officielle fynske mountainbikespor – alt sammen for at turisterne kan finde inspiration og planlægge rejsen hjemmefra samt under ferien.  

Cykelkort:
Vi har lavet et fysisk cykelkort med de bedste cykelruter på Fyn og Øerne. Kortet er gratis og kan fås på alle turistkontorer og mange overnatningssteder og attraktioner.

BikeFriends og Bikestations:
For at gøre det let for alle at cykle på Fyn og Øerne har vi oprettet et korps af cykelvenlige BikeFriends, der kan hjælpe cykelturister, hvis de fx punkterer eller blot mangler at få tanket vand. Virksomheder og private kan tilmelde sig den gratis BikeFriend-ordning, hvor de tilbyder at hjælpe cykelturister med fx cykelpumpe, lappegrej, toilet, vand eller cykelparkering. Virksomhederne får et letgenkendeligt rødt BikeFriend-klistermærke, der gør det synligt for cyklisten, at stedet er cykelvenligt. Derudover har vi lavet et oversigtskort med vores nu 219 BikeFriends og mere end 35 Bikestations (mini cykelværksteder), der synliggør, at vi er cykelvenlige på hele Fyn og Øerne, og samtidig gør det let for cyklisterne at finde hjælp undervejs på cykelturen.

Cykeludlejning:
Vi har i samarbejde med Fri BikeShop i Odense givet turisterne mulighed for at leje cykler direkte fra deres hotel. Fri BikeShop har lavet leasingaftaler med flere store hoteller og campingpladser, så alle kommuner er dækket. Derudover stiller flere overnatningssteder også cykler gratis til rådighed for deres gæster, så cykler er let tilgængelige for turisterne.

Udvikling af mountainbikespor og uddannelse af sporbyggere:
25 sporbyggere er blevet uddannet i den internationalt anerkendte sporbygger-uddannelse IMBA. Derudover har DGI etableret den første MTB-uddannelse af sin slags på Fyn, hvor flere hold er færdiguddannet. Vi har afholdt flere sporbyggerkurser på MTB-sporene for de lokale sporbyggere, for at de kan få tips og tricks til udvikling og vedligehold af deres eget spor.

Vi har etableret 2 nye MTB-spor, og flere af de eksisterende spor er blevet forlænget eller forbedret af de nyuddannede sporbyggere undervejs i projektet, så de lever op til MTB-turistens høje kvalitetskrav.

9 af de eksisterende MTB-spor er derudover blevet skiltet efter nationale standarder, der gør det lettere at finde vej rundt på rutenettet, samtidig med at det giver MTB´erne mulighed for at vælge ruter tilpasset sine egne evner, og højner sikkerheden for MTB´erne ved tydelig indeksering af sværhedsgrader (grøn, blå, rød, sort, orange).

Sparring med overnatningssteder og cykelophold:
Vi har afholds 4 cykelworkshops med ca. 100 deltagere i alt samt lavet 1:1 sparringer med overnatningssteder, som skal klæde dem på til at tiltrække flere cykelturister ved at gøre dem cykelvenlige. I den forbindelse er der lavet bookbare cykelophold og flere har målrettet deres hjemmeside til cykelturisterne.

Derudover har vi afholdt sparringsmøder med nationale og internationale rejseoperatører, hvilket har resulteret i nye bookbare cykelrejser til Fyn.

Tiltrækning af cykelevents:
Vi har arbejdet målrettet med tiltrækning af nationale og internationale cykelevents, der kan udvide sæsonen og brande Fyn som en attraktiv cykeldestination internationalt. Men pga. corona har vi ikke kunnet tiltrække så mange internationale cykelevents, og har i stedet fokuseret mere på nationale muligheder. De største cykelevents har været PostNord Danmark Rundt, DM i landevejscykling og Cycle Summit (verdens største konference for cykelrejsearrangører).

Under corona, hvor alle events gik i stå, arrangerede vi selv Fyn Cykler Sammen – hver for sig.  Derudover udviklede og filmede vi 3 virtuelle fynske cykelruter med efterfølgende virtuelle cykelløb, hvor folk kan cykle på deres hometrainer (hver for sig under corona).

Det absolut største event af alle er Tour de France, der havde målby i Nyborg, hvilket dog ikke er tiltrukket med midler fra dette projekt.

Presserejser for journalister og touroperatører:
I forbindelse med netop Tour de France har vi afholdt presserejser for nationale og internationale journalister og turoperatører, der indtil videre er ført til en masse presse og artikler om Fyn som cykelø, og som forhåbentlig tiltrækker flere cykelturister til øen på sigt.

Derudover har vi tiltrukket og arrangeret presseture på Herregårdsruten for tyske, engelske, amerikanske og hollandske cykeljournalister. Vi har sågar modtaget besøg fra en hollandsk cykeljury, der skal vurdere om Herregårdsruten kan vinde titlen som Fietsroute van het Jaar (årets cykelrute), der medfører masser af gratis markedsføring til hollandske cykelturister, hvis vi vinder (det afgøres til februar 2023 på en cykelmesse i Holland).

Gratis bagagetransport:
Vi har oprettet gratis bagagetransport for cykelturister og vandrere i sommermånederne i 2021 og 2022 i samarbejde med vores vandreprojekt Hike Fyn.

Effekter:
Projektet har resulteret i en øget turismeomsætning på 28.500.000 kr. inden for projektperioden. Projektet har derudover skabt 19.900 danske overnatninger og 6400 udenlandske overnatninger på trods af 2 år med corona. Flere af tiltagene er afsluttet i 2022 i sidste halvår af projektet, og har derfor først skabt effekter i slutningen af projektet. Men i og med at de fleste af tiltagene i projektet er blivende, vil projektet blive ved med at genere turismeomsætning og overnatninger mange år ud i fremtiden. Der forventes, at projektet i de kommende år vil bidrage med 30.000 danske overnatninger og 15.000 udenlandske overnatninger samt en turismeomsætning på 45 mio. kr. om året (forudsat at der ikke kommer corona-nedlukninger).
Ved efterfølgende markedsføring af tiltagene – især Herregårdsruten – vil tallene kunne stige betragteligt afhængig af størrelsen på marketingbudgettet.

Samarbejdspartnere

Mountainbike Island Fyn er skabt i samarbejde med Geopark Det Sydfynske Øhav og støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Logo for Geopark Det Sydfynske Øhav