Billedet fokuserer på to kvinder og en mand der sidder på en bænk. Manden og den ene kvinde har en blok liggende i skødet og en kuglepind i hånden. De klapper alle tre og kigger til venstre for dem. I baggrunden sidder mange flere mennesker på træbænke og klapper.

Meet Fyn

Foto: DestinationFyn

Vi vil hele tiden udvikle os i en retning af en konkurrencedygtig, international position, der er stærkt forankret i de fynske videns- og erhvervsmæssige styrkepositioner.

Oven på et 2020 med blodrøde tal på bundlinjen forventes den internationale konkurrencesituation på erhvervsturismeområdet at blive ekstrem hård – efterspørgslen overstiger nemlig udbuddet af konferencer.

Et øget fokus på de digitale muligheder, en øget bevidsthed omkring rejseaktivitet og bæredygtighed er sammen med en trængt økonomi hos flere internationale foreninger medvirkende til en tro på, at der i valg af destination for internationale konferencer også vil blive skelet kraftigt til mulighederne for at koble konferencen med lokale styrkepositioner. Det giver nemlig et stærkere fagligt fundament for at afholde konferencer.

Hvor konferencen afholdes, afhænger i stigende grad af, hvilken merværdi og fordele det giver ift. viden, virksomheder, nye internationale netværk og samarbejder med destinationens virksomheder. 

Det samme gælder for konference-destinationen, hvor tiltrækningen af internationale konferencer giver mulighed for merværdi i form af talenttiltrækning, internationale alliancer og branding af danske forskningsmiljøer, virksomheder og løsninger. Konferencerne kan på den måde bruges som et redskab til at fremme den lokale og nationale dagsorden. 

En konkurrencedygtig mødedestination

For at være konkurrencedygtig på det internationale mødemarked og skabe de bedste betingelser for destinationens erhvervsaktører igangsætter Destination Fyn en række initiativer: 

 • Vi vil identificere og opbygge en ny international pipeline for erhvervsturismen på Fyn med udgangspunkt i forsknings- og erhvervsmæssige styrkepositioner, såsom robot- og droneteknologi, det maritime, viden og sundhed, klima og bæredygtighed.  
   
 • Vi vil udvikle en DNA-fortælling og etablere positioneringsstrategier ift. internationale videnskongresser på tværs af vidensmiljøer, erhverv og kommuner. Og vi vil gennemføre pilotcases med turisterhverv, industri, vidensinstitutioner og kommuner fokuseret på tværgående, koordineret branding af DNA-fortællingen og styrkepositionerne. Formålet er at fremme kendskabsgraden til destinationen og vores faglige og erhvervsmæssige styrkepositioner. 
   
 • Vi vil afdække potentialet og den praktiske gennemførelse af strategisk fokuserede legacy-projekter i forbindelse med erhvervs- og videnskonferencer og højt profilerede internationale sportevents i et stærkt, koordineret samarbejde mellem fynske aktører. Dette for at sikre den brede værdiskabelse lokalt og nationalt. Denne del af projektet afsluttes med en effektmåling, hvor vi gør brug af en værktøjskasse, der er udviklet i samarbejde med MeetDenmark.  
   
 • Vi vil etablere et fynsk ambassadørkorps på tværs af forskningsmiljøer, virksomheder og kommuner, der skal bestå af medlemmer med nationalt og internationalt netværk, som kan aktiveres i forbindelse med tiltrækning af internationale konferencer og sportevents, og som kan promovere Fyn. 
   
 • Vi vil udvikle et “digitalt værtskab”, som kan anvendes ved digitale og hybride konferencer og ved bud på internationale konferencer. Det skal promovere destinationen, vores partnere og relevante styrkepositioner i en fynsk kontekst.  
   
 • Vi vil afholde kompetenceudviklingsaktiviteter og workshops om det nye post-corona mødemarked. Det kan være med emner som værtskab, legacy, digitale muligheder og tilpasning af forretningsmodeller. Aktiviteterne vil være målrettet partnere fra erhvervet, de fynske kommuner, kommende og potentielle konferenceværter og medarbejdere i Destination Fyn.  

Forretningsudvikling af de fynske aktører

Covid19 har ændret måden, vi mødes på, nu og de kommende år frem. Traditionelle konkurrenceparametre som pris, sikkerhed og tilgængelighed er i løbet af 2020 blevet suppleret med nye parametre som hybride møder, IT-sikkerhed, sundhed, sikkerhed og bæredygtighed. For at sikre en stærk værdikæde og for at ruste de fynske mødesteder bedst muligt til det nye marked er der brug for rådgivning og udvikling, der bidrager til at fastholde de aftaler, der allerede er i pipeline, og tiltrækker nye konferencer i en tid, hvor kundernes forretningsmodeller og efterspørgslen ændrer sig.  

Derfor igangsætter vi en indsats, der skal sikre forretningsudvikling af de fynske aktører med fokus på at forberede dem på et "new-normal" efter Covid19:  

 • Vi afvikler en række kompetenceudviklende workshops med fokus på digitalisering af mødeturismen og muligheder i forhold til det nye marked. Forløbet er målrettet de fynske møde- og konferencesteder, kommende og potentielle konferenceværter og arrangører m.fl. 
   
 • Vi identificerer eksisterende bæredygtige, erhvervsturismerelaterede produkter og certificeringer hos Destination Fyns medlemmer og gør dem synlige. Vi udvikler og synliggør erhvervsturismerelaterede bæredygtige produkter på destinationen. 

Alle aktiviteter skal føre til øget konkurrenceevne og øge kendskabet til Fyn som mødedestination – og i sidste ende medføre en værditilvækst i den afledte turismeøkonomi på kr. 62,6 mio. kr. De skal desuden skabe værdi for det øvrige lokale erhverv og for vidensinstitutioner.

Medvirkende

Deltagere i projektet er de fynske kommuner og erhvervsaktører inden for mødeområdet.

Projektperiode

Juni 2021 – juni 2024.

Finansiering

Projektet er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Portrætfoto af Kent Kordt Röder
Vil du vide mere om Meet Fyn-projektet? Kontakt

Erhvervsturismechef

keko@destinationfyn.dk