Destination Fyn_logo
Kvinde står ved sin cykel og roder i cykeltasken. I baggrunden ses hvid en hytte på en campingplads

HIT - Hub For Innovation in Tourism

Foto: Michael Fiukowski

Hub for Innovation in Tourism (HIT) er et projektsamarbejde mellem de nationale udviklingsselskaber Dansk Kyst- og Naturisme, MeetDenmark og Dansk Storbyturisme.

Her inviteres iværksættere og startups med til et fire måneders forløb med fokus på kompetenceudvikling. Gennem forløbet skal deltagerne udvikle og teste, og de bliver klædt på med kompetencer til vækst og skalering. Formålet med projektet er at fremme iværksætteri i turisme.

Projektet har fem hovedaktiviteter:

  • Rekruttering og screening
  • Vejledning og rådgivning
  • Challenges i videnmiljøer
  • Kompetencer til vækst og skalering
  • Partnerskaber mellem iværksættere og videninstitutioner

Deltagerne får tryktestet, om deres idé eller produkt kan bruges inden for turisme. De får et forløb med: 
- Test og validering af idé eller dit produkt
- Feedback på markedspotentiale
- Sparring fra eksperter
- Mulighed for at indgå partnerskaber med forskere
- Kendskab til turismemarkedet 
- Netværk med turismeaktører
- Deltagelse i internationale studieture og events

Udover workshops og masser af faglig sparring, så indeholder det 4 måneder lange accelerationsforløb også skræddersyet rådgivning for 40.000 kr. 

Bevillingsgiver
Støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (REACT-EU midler).

Tidsperiode
Ansøgningsfristen: 20. november 2022. Projektet afvikler forløb frem til medio 2023.

Læs mere på projektets hjemmeside: Hub for innovation in turism

Potrætfoto af Ina Svop fra Destination Fyn
Få mere at vide

Projektleder / Project Manager

isvop@destinationfyn.dk

 

Projektet er støttet af:

Et billede af logoet for Den Europæiske Union, Den Europæiske Socialfond.

Foto:Destination Fyn