En fisker står med vand til lårene. Han har fiskestangen løftet lige op i luften og er ved at tage en fisk op af vandet.

Havørred Fyn

Foto: Fisch&Fang

Havørred Fyn er et unik projekt, der forener naturpleje, forretning og jobskabelse.

Hvert år investerer de 10 fynske kommuner lige under 5 mio. kr. i Havørred Fyn-projektet. Et projekt, der genererer bedre miljøforhold i vandløbene, flere havørreder og en meromsætning i det lokale erhverv.

Gennem de sidste 30 år er der via projektet åbnet op for mere end 500 km vandløb på Fyn og Øerne til havørredernes fordel, og mere end 220 spærringer i vandløbene er fjernet frivilligt og permanent. Vandløbene og havørredens levevilkår bliver fortsat restaureret og forbedret. Udsætninger af små havørreder hvert forår sikrer et bæredygtigt, rekreativt sports- og lystfiskeri til glæde for både lokale, nationale og internationale turister.

Havørred Fyn er altså en gevinst for alle, fordi projektet bidrager positivt til en mere alsidig natur med flere fisk, flere tilrejsende turister, flere lokale jobs og øget omsætning. Flere sunde aktiviteter, mere livskvalitet, mere bæredygtighed.

Havørred Fyn består af tre spor:

  • Vandløbsrestaurering
  • Havørredbestandene
  • Marketing & Udvikling   

Bevillinger

Projektet er støttet i et erhvervssamarbejde mellem de 10 fynske kommuner.

Tidsperiode

Projektet startede i 1990 og er dermed et af landets ældste tværkommunale projekter.

Få mere at vide

Læs meget mere om Havørred Fyn på projektets hjemmeside Seatrout.dk og følg med på Instagram

Christian Thomsen
Havørred Fyn

PR- og marketingkoordinator, Havørred Fyn

cht@destinationfyn.dk