Destination Fyn_logo
Byens bro i Odense vist i en flot solnedgang med gule og orange nuancer. En cyklist kommer cyklende på vej ned af broen.

CO2-målinger og afrapporteringer

Foto: Jonas Legarth

Dansk turisme skal bidrage aktivt til at reducere det nationale CO2-udslip. Samtidig stiger kravene til virksomheders bæredygtighedsafrapportering også.

Dansk turisme skal bidrage til den nationale målsætning om 70% reduktion af CO2-udledning inden 2030. Samtidig skal vi forholde os til EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) - en bæredygtighedsafrapportering, der pålægger virksomheder i EU at afrapportere data for deres påvirkning på bl.a. klima, vandforbrug, biodiversitet, forurening og spildevandshåndtering gennem hele værdikæden.

Det er derfor aktuel for turismevirksomheder at forholde sig til bl.a. CO2-beregning, dokumentation, klimahandleplaner og afrapportering. Der findes en række offentlige og private måleværktøjer og guides, som kan hjælpe dig med at komme i gang med klimaregnskaber og CO2-beregninger.

HORESTA giver fx et bud på, hvordan turismevirksomheder beregner deres CO2-udledning og muligheder for at arbejde mod CO2-kompensation:

Måling af bæredygtighed

På Klimafolkemødet i 2021 havde vi en livlig debat om måling af bæredygtighed - se med her: