Destination Fyn_logo
ville vau h.c. andersens hus

Cities for Culture

Foto: Mette Risager

Kultur er afgørende for at tiltrække internationale gæster til de danske storbyer.

I regi af Dansk Storbyturisme samarbejder Destination Fyn og VisitOdense med VisitAarhus og Wonderful Copenhagen om projektet Cities for Culture om at styrke international kulturturisme i storbydestinationerne.

Hovedformålet med projektet er at skabe internationalt konkurrencedygtige kulturdestinationer, som bidrager til den bæredygtige udvikling og samtidig har værdi for lokalsamfundet. Dertil vil projektet styrke samarbejdet og værdiskabelsen mellem kulturaktørerne for at øge både bæredygtigheden og kulturforbruget hos storbygæsten.

De lokales opbakning til turismeudviklingen er afgørende for bæredygtig destinationsudvikling og en styrket kulturturisme. Derfor skal det med projektet gøres tydeligt, hvordan internationale gæster bidrager til et stærkere kulturliv i storbyerne og flere kulturoplevelser, som både lokale og turister kan opleve.

Projektet vil løfte storbyernes kulturelle styrkepositioner ved at understøtte kulturelle initiativer med et stort internationalt potentiale for at tiltrække flere internationale turister til de danske storbyer. De danske storbyer har ikke store flagskibe, som Eiffeltårnet i Paris eller Peterskirken i Rom. Det er derimod den særlige atmosfære i byerne og de lokales levede liv, som mange internationale turister kommer for at opleve. Dét er de kulturelle styrkepositioner, som projektet vil understøtte.

Projektperiode og bevillingsgiver

Projektet løber fra august 2022 til juli 2025. 
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Fokusområder

I projektet har og Destination Fyn og VisitOdense særligt fokus på tiltrækning af internationale gæster og på at styrke det lokale samarbejde gennem en række kulturcases i samarbejde med Museum Odense.

H.C. Andersens Hus 

Odenses største kulturelle styrkeposition er at være fødeby for den verdensberømte eventyrdigter H.C. Andersen. I 2021 åbnede den største nye attraktion i Odense i mange år - et nyt H.C. Andersens Hus. Museet er tegnet af den berømte japanske arkitekt Kengo Kuma og består af både indendørs og udendørs rum, der tilsammen strækker sig over 10.000 m2. Det er de lokale odenseanernes stolthed, og i tilblivelsen af museet er hele Odenses bymidte genskabt, så museum og by smelter sammen. Pandemien har dog ændret grundlaget for de ellers store planer om at byde velkommen til internationale gæster, herunder særligt gæster fra fjernmarkeder, hos hvem H.C. Andersen er en kendt figur. Projektet her ønsker at bidrage til, at H.C. Andersens Hus kan blive det trækplaster til Odense og Fyn, som det var tiltænkt.

Nonnebakken som mulig UNESCO Verdensarv 

Odenses 1.000-årige vikingeborg Nonnebakken er byens største og væsentligste fortidsminde. Borgen ligger velbevaret under jorden og er forhåbentligt snart Fyns første UNESCO verdensarvs-attraktion. Udpegningen sker sammen med fire andre borge; Aggersborg ved Løgstør, Fyrkat ved Hobro, Trelleborg ved Slagelse og Borg ring ved Køge.

I forbindelse med den mulige verdensarv-udpegning i september 2023 arbejder Museum Odense på et prospekt for at udvikle Nonnebakken som formidlingsspot med mulig realisering i 2023 eller 2024. Med en realisering heraf vil det samlede oplevelsestilbud omkring Odenses vikingehistorie blive markant forbedret og potentialerne for international tiltrækning blive forøget. Der er dog fortsat behov for at udvikle det samlede oplevelsestilbud i byen, der udover Nonnebakken også favner graven for Danmarks sidste vikingekonge, Knud den Hellige, i Odense Domkirke, jernalderlandsbyen Odins Odense, vikingeudstillingen på Møntergården mv. Med denne case skal hele Odenses vikingehistorie og oplevelsestilbud udvikles, så byen i højere grad kan tiltrække historie- og vikingeinteresserede turister.

Kulturturismestrategi og sammenhængskraft

Odense har igennem de senere år udviklet sig til en kultur og eventby, der årligt har et meget bredt tilbud af kulturtilbud. I den forbindelse kan nævnes Kunstmuseum Brandts, Odense Symfoniorkester, Den Fynske Opera, Den Kongelige Balletskole i Odense m.fl. Mange af disse kulturtilbud har primært haft fokus på tiltrækning af lokale og regionale brugere. Flere af disse kulturtilbud har potentialerne til at udvikle sig til også at kunne tiltrække nationale og internationale gæster til Odense, ligesom et bredere samarbejde på tværs af byens kulturinstitutioner kan bidrage til nye forretningsmodeller og produkttilbud, der matcher nærmarkedernes præferencer.

Det vurderes nødvendigt at udvikle en strategi, der kan sætte retning for udviklingen af kulturturismen i Odense i de kommende år, og som kan bidrage til at skabe øget sammenhængskraft mellem Destination Fyn, Odense Kommune, byens kulturtilbud og byens hoteller.

International markedsføring

Der vil i forbindelse med projektet blive produceret marketingmateriale med fokus på kultur, og i forlængelse heraf igangsættes kampagner.

Data og analyse

Alle kulturcases i projektet vil blive understøttet med relevante data og analyser, og der vil være fokus på, at udviklingsarbejdet sker på relevante datagrundlag. Som en del af projektet vil kulturinstitutionernes behov for data blive afdækket, eksisterende aktører og dataløsninger vedrørende kultur og data vil blive identificeret, og der bliver desuden foretaget en trendanalyse for aktuelle og fremtidige trends inden for kulturturisme på tværs af storbyerne.

Kompetenceudvikling, netværk og videndeling

VisitOdense vil arrangere lokale netværksaktiviteter for kulturaktører i Odense og bidrage til kompetenceudvikling for kulturaktører. Resultater og erfaringer fra projektet vil blive delt med hele branchen på konferencer og blive gjort tilgængelig på Dansk Storbyturismes videns platform MOSAIK.
 

Ina Svop
Vil du vide mere om projektet?

Projektleder / Project Manager

isvop@destinationfyn.dk

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse logo

Foto:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse