Destination Fyn_logo
Mand sidder på knæ i en urtehave.

Bæredygtige værdikæder

Foto: Sinatur Storebælt

Møder du stigende krav fra kunder og samarbejdspartnere om at kunne redegøre for bæredygtighed i hele din virksomheds værdikæde? Savner du værktøjer til dialog om bæredygtighed med dine leverandører?

Fra august 2023 kører et forløb i Destination Fyn i regi af MeetDenmark, hvor fire erhvervsturismevirksomheder får mulighed for at deltage i et individuelt forløb med kortlægning og stillingtagen til virksomhedens værdikæde. Der er meget at hente på bæredygtighedskontoen ved at kigge bagud i værdikæden, da store dele af CO2-aftrykket og miljøpåvirkningen findes her. 

Den stigende efterspørgsel på ansvarlighed og omtanke i forbindelse med kongresser, konferencer og møder kommer til at stille krav til værdikæden. Flere virksomheder oplever allerede, at samarbejdspartnere og kunder får spørgsmål om ansvarlig virksomhedsadfærd. Inden længe vil det nye fokus på bæredygtighedsrapportering betyde, at virksomheder skal kunne redegøre for deres leverandørens påvirkning af blandt andet miljø, klima, natur, vandforurening og affald. 

Vær på forkant med kommende lovgivning og styrk arbejdet med bæredygtighed: Virksomheder inden for erhvervs- og mødeturisme har nu muligheden for at deltage i et forløb, der skal styrke arbejdet med at udvælge og arbejde med leverandører med fokus på bæredygtighed (ESG) og ansvarlig virksomhedsadfærd gennem værdikæden.

Forløbet Bæredygtighed i Værdikæden

Forløbet har fokus på at skabe mere bæredygtige og cirkulære værdikæder. Forløbet starter med en kortlægning af hovedudfordringer og identificerer mulige potentialer. Herefter udvikler I en individuel handlingsplan og tester udvalgte løsninger, der skal gøre jer i stand til at arbejde målrettet med bæredygtighed i værdikæden efter forløbet.

Der oprettes i alt fire klynger med ca. 3-5 virksomheder pr. udviklingsforløb. Du bliver en del af en af grupperne i Aarhus, Aalborg, Odense eller København. Ønsker du at deltage online, er det også en mulighed. Grupperne følger samme proces, men 1:1-sparringen vil tage udgangspunkt i egne behov og udfordringer. Sammen arbejder I med at skabe mere bæredygtige værdikæder og herigennem nye løsninger på de vigtigste bæredygtighedsudfordringer.

Udbytte af forløbet 

I vil blive grundigt vejledt af eksperter på området igennem hele forløbet og vil derfor få et værdifuldt input til jeres arbejde med bæredygtighed i værdikæden.

I vil blive bedre rustet til due diligence for bæredygtighed, herunder at sikre at jeres leverandører arbejder med bæredygtighed. Alt sammen for at styrke jeres samlede arbejde med bæredygtighed og dermed også virksomhedens konkurrenceevne. I vil efter endt forløb have testet nye eller eksisterende leverandører og være i stand til at kommunikere bæredygtighedsindsatser på et mere oplyst grundlag.

I kan deltage, hvis I allerede arbejder med jeres værdikæde, men også, hvis I ikke er i gang med arbejdet endnu.

Gennem forløbet får I:

  • En forståelse for de vigtigste begreber, koncepter og trends ift. kommende bæredygtighedsrapportering og due diligence for bæredygtighed
  • Viden om virksomhedens muligheder for at reducere CO2-udledning og miljøpåvirkning i værdikæden
  • Udviklet en handlingsplan, der viser jeres næste skridt
  • Løbende sparring med eksperter på området rettet mod jeres konkrete udfordringer og behov
  • Mulighed for at teste nye måder at sikre mere bæredygtige løsninger på
  • Erfarings- og vidensdeling på tværs af virksomheder, som ønsker at arbejde med bæredygtige omstilling
  • Mulighed for at fortælle jeres historie og kommunikere om jeres arbejde med klima og bæredygtighed.

Vigtige datoer

  • Ansøgningsfrist: 15. december 2023 kl. 12.00
  • Opstart af forløb 1. februar 2024 – afslutning september 2024. 

Hvad kræver det af jer?

Forløbet er gratis og skal gennemføres i perioden februar til september 2024. Først og fremmest skal I leve op til statsstøttereglerne om ikke at have modtaget mere end 200.000€ i offentlig støtte inden for de seneste tre regnskabsår.

Vi forventer, at minimum to fra virksomheden deltager i forløbet. Virksomheden er velkommen til at involvere flere relevante medarbejdere med. Der er ikke krav til deltagernes faglige kvalifikationer inden for bæredygtighed, da I vil blive grundigt vejledt gennem forløbet. Der skal prioriteres tid til indsamling af relevant data, dialog og test med eksisterende eller nye leverandører. Involverede fra virksomheden kan fx være ledelse, indkøbsansvarlig eller økonomimedarbejder, kommunikationsmedarbejder eller en HR-funktion.

Derudover skal I forpligte jer til at lægge tid og kræfter i at gennemføre forløbet. Der etableres klyngeforløb i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Som minimum skal I forvente, at forløbet vil kræve ca. 70-80 timer til indsamling af data, deltagelse i workshops i udviklingsforløbet, 1:1-sparring og dialog med leverandører. 

I skal også stå til rådighed i forhold til deling af jeres erfaringer med andre virksomheder og aktører inden for erhvervs- og mødeturismen og have lyst til at stille op til interview, film og foto, som vi bruger til at kommunikere om projektet og dets potentialer.

Hvem står bag projektet?

Forløbet drives af MeetDenmark i samarbejde med VisitAarhus, Wonderful Copenhagen, Destination Nord og Destination Fyn. Projektet er en del af Partnerskab for Bæredygtig Turismeudvikling og støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Sådan ansøger du

Ansøgningsfristen udløb 15. december 2023.

Mark Hauge Østergaard
For mere info kontakt:

Forretningsudvikler, Digitalisering & Bæredygtighed

mhoe@destinationfyn.dk

Billede af logoer fra Partnerskabe For Bæredygtig Turismeudvikling og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Foto:Grafik