Destination Fyn_logo
Gågade med en masse mennesker på en sommerdag.

Arbejd med tilgængelighed

Foto: Andreas Bastian

Nogle gæster har brug for lidt ekstra hensyn. Få værktøjer, tips og tricks til arbejdet med tilgængelighed og social bæredygtighed.

Hvorfor arbejde med tilgængelighed?

Tilgængelighed er mere end kørestolsramper og et badeværelse med ekstra plads. Det er selvfølgelig også vigtigt, men handicap og udfordringer spænder vidt. 1 ud af 5 danskere lever med et handicap, og 80 % af dem er usynlige. Det er utrolig mange mennesker, og de er med al sandsynlighed allerede en del af din eksisterende kundebase.  

Usynlige handicap kan være fx syn- og hørenedsættelser, gigt, autisme, ADHD, Parkinsons og demens.  

Danske Handicaporganisationer udarbejdede i 2019 rapporten Turisme for alle på baggrund af en analyse fra VisitDenmark. Rapporten undersøger markedspotentialet for at arbejde med tilgængelighed og konkluderer bl.a., at der ligger muligheder i skuldersæsonerne, og der ligger muligheder i at se det som en integreret del af arbejdet med social bæredygtighed. 

De tiltag, du kan implementere, vil være nødvendige for nogle få, men kan langt hen ad vejen vise sig at komme flere til gavn. Arbejdet med tilgængelighed er ikke kun til fordel for gæster, men også for arbejdsmiljøet for dine ansatte.  

Hvordan arbejde med tilgængelighed?

Tilgængelighed er mange ting og kan virke som en kompleks størrelse. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er svært. Her er en række håndgribelige ting, du kan gå i gang med med det samme:

  • INFORMATION - Udbyg information både online og på skrift, så potentielle gæster kan danne sig et indtryk af dine faciliteter. Du kan tage udgangspunkt i De 10 H'er  
  • SERVICE – Få de gæster, der har særlige behov, til at føle sig velkomne. Tag udgangspunkt i den gæst, der står foran dig, for usynlige udfordringer og handicap varerier fra person til person. Spørg ind til, hvad vedkommende har behov for, og giv fx plads til, at gæster kan have deres egne hjælpemidler med. Tag en dialog på arbejdspladsen om de oplevelser, I har eller har haft, og del de gode historier med hinanden for at inspirere til den bedst mulige service over for alle gæster.
  • FYSISKE OMRÅDER – fysiske områder kan deles lidt op. Der findes de lovmæssige krav om fysisk tilgængelighed, og derudover er der en række ekstra hensyn, der kan tages. Skal du bygge nyt, renovere eller udskifte, kan det være en fordel at rådføre sig med personer, der har nogle af de udfordringer, I ønsker at imødekomme. Se evt. Tilgængelighed for alle - hvem er alle? for at tjekke op på nogle af de ting, der kan være en udfordring, hvis man har handicap. Giv plads til, at der kan tages en lille pause et sted, hvor der ikke er så mange forstyrrelser.  

Solsikkeprogrammet  

Solsikkeprogrammet er et godt sted at starte i arbejdet med at forbedre tilgængelighed, særligt når det gælder de usynlige udfordringer. Solsikkeprogrammet er den danske afdeling af Hidden Disabilities, der har rod i lufthavnsindustrien, og derfor har turisme og rejse i sin DNA.  

Programmet tager dine medarbejdere gennem en række korte informationsvideoer, der beskriver usynlige handicap, så man forstår, at personer, der har usynlige udfordringer, kan have brug for lidt ekstra tid og forståelse. 

Solsikkesnoren er en del af Solsikkeprogrammet. Det er en keyhanger, som gæsten kan have om halsen for på den måde at signalere til personalet, at de står over for et menneske med særlig udfordringer. Solsikkesnoren er forholdsvis ny i Danmark, men har eksisteret i mange år i udlandet. 

Vil du vide mere om Solsikkeprogrammet, så kontakt Stine Marsal Ringvig, regional director i Danmark for Solsikkeprogrammet.  

Læs mere: Solsikkeprogrammet Ikke alle handicap er synlige