Destination Fyn_logo
Nærbillede af glinsende smolt i fiskenet.

400.000 små havørreder sættes ud med babysittere på bredden

11.4.2023
Foto: Destination Fyn

Igen i år udsætter Fyns Laksefisk i samarbejde med Havørred Fyn halvandet år gamle ørreder (smolt) for at styrke de fynske ørredbestande. 

Udsætningerne kommer til at foregå ved hele 34 forskellige vandløb på Fyn, Langeland og Ærø, og de i alt 411.000 stk. smolt får i år særlig opmærksomhed på deres første svømmetur i det fri. De såkaldte smoltvagter overvåger dem nemlig fra land, og det hele koordineres fra en spritny app.
 
- Aldrig har de små fisk været så dyrebare, som de er nu. Som noget helt nyt er alle de fisk, der skal udsættes på Fyn og Øerne i år blevet mærket, for at vi kan indsamle vigtige data om havørreden og dens færden i havet. Derfor er vi også ekstra opmærksomme på, at så mange som muligt overlever, fortæller Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune, der sammen med de øvrige ni fynske kommuner står bag Havørred Fyn.
 
Avlen, opdrættet og mærkningen er alt sammen foregået hos FGU - Fyns Laksefisk, hvor både ansatte, elever og frivillige har ydet en stor indsats for at gøre fiskene klar til at flyve fra reden. Efter udsætningerne er der dog brug for endnu flere frivillige, som på én gang kan agere babysitter og fugleskræmsel for de små fisk på deres første færd mod havet.
 
Med en længde på kun ca. 15 centimeter er de halvandet år gamle havørreder langt fra en eftertragtet sportsfisk for lystfiskerne endnu. De er til gengæld én stor ta' selv buffet for de mange rovdyr, der lever langs kysterne. Især måger og skarv er effektive jægere, der hurtigt kan tage for sig af retterne.
 
- Når smolten bliver sat ud, går der noget tid, før de har vænnet sig til deres nye omgivelser. De viser sig i overfladen og samler sig i store stimer. Det er svært at skjule sig, når man er så mange sammen, og derfor skal der passes lidt ekstra på dem, netop i deres første døgn i det fri, forklarer Linda B. Høgh, som er fiskemester ved FGU - Fyns Laksefisk.

Frivillige smoltvagter

På Fyn og Øerne har frivillige smoltvagter gennem de seneste år gjort en kæmpe indsats i forbindelse med udsætningerne. En vagt står typisk tre timer lige dér, hvor smolten er blevet sat ud og har som sin fornemmeste opgave at skræmme de glubske rovfugle væk.
 
- Lokale smoltvagter har vist sig at være et effektivt værn for vores smolt i de første dage efter en udsætning. Vi er ikke i tvivl om, at vagterne redder rigtig mange fisk fra at ende i maven på en f.eks. en skarv. Alene af den grund er de frivillige vagter uvurderlige for os - og ikke mindst for de ørreder vi sætter ud, fortæller Søren Knabe, der er frivillighedskoordinator i Havørred Fyn.
 
Derfor har man nu også uden for øen fået øjnene op for den effektive fynske måde at mindske de små fisks dødelighed på, og Havørred Fyn har i år i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Lystfiskeri, Lystfisker Danmark, Dansk Laksefond og Fyns Laksefisk udbredt smoltvagt-konceptet til udsætninger i resten af landet under navnet "Projekt Smoltvagt".
 
Vi er stolte over, at samarbejdet bl.a. har medført en app, hvor man selv kan gå ind og booke sig på en ledig smoltvagt i sit lokalområde. Det gør, at endnu flere får let adgang til at bidrage til det gode frivillige og regenerative arbejde, og så bliver det tilmed meget lettere at koordinere indsatsen - også her på Fyn, siger Christian Thomsen, der er marketingkoordinator for Havørred Fyn hos Destination Fyn.

Fakta om Havørred Fyn

På Fyn og Øerne er der gennem mere end 30 år blevet gjort rigtig meget for havørrederne. Havørred Fyn-projektet er et af landets ældste tværkommunale samarbejder, og alle de 10 fynske kommuner bakker det fortsat op. Den årlige finansiering er beregnet ud fra kommunerne indbyggertal og indgår i en fælles pulje, som kommunerne kan søge til vandløbsforbedrende projekter. Havørred Fyn har fokus på vandløbsrestaurering, fisketurisme samt støtteudsætninger af fynske fisk fra fynske vande.
  
Antal smolt der bliver udsat
Odense Fjord: 64.000 stk.
Østfyn: 119.000 stk.
Langeland og Tåsinge: 49.500 stk.
Ærø: 47.500
Vestfyn: 131.000 stk.
 
Samlet oversigt over smoltvagter på Fyn
5. april: Åå, Åkrog bugt, Lillebælt - 14 vagter, 9.000 ørreder
11. april: Odense Å, Odense Fjord - 15 vagter, 14.000 ørreder
11. april: Kragelund Møllebæk, Bogense - 14 vagter, 14.000 ørreder
11. april: Vejlebækken, Kertinge Nor - 12 vagter, 14.000 ørreder
11. april: Kavslunde å, Storebælt - 13 vagter, 21.000 ørreder
11. april: Kongshøj å, Storebælt - 12 vagter, 15.000 ørreder
11. april: Tange å, Storebælt - 12 vagter, 16.000 ørreder
12. april: Møllesørenden, Ærø - 8 vagter, 8.000 ørreder
12. april: Strandhuse, Ærø - 6 vagter, 8.000 ørreder
13. april: Viby å, Gamborg Fjord - 10 vagter, 15.000 ørreder
13. april: Lindelse Havbølle, Langeland - 2 vagter, 8.000 ørreder
14. april: Syltemade å, Ballen Havn, Sydfynske øhav - 12 vagter, 16.000 ørreder
14. april: Hundstrup å, Nakkebølle Fjord - 13 vagter, 16.000 ørreder
14. april: Stensgaard Møllebæk, Helnæs bugt - 11 vagter, 10.000 ørreder
14. april: Puge Mølle å, Lillebælt - 13 vagter, 16.000 ørreder
14. april: Haarby å, Helnæs bugten - 14 vagter, 16.000 ørreder

Kontaktinformation

Christian Thomsen - marketing, Havørred Fyn, Destination Fyn, tlf.: 92 15 04 41 - cht@destinationfyn.dk
Søren Knabe - frivillighedskoordinator Havørred Fyn og projektkoordinator, Projekt Smoltvagt, tlf.: 44 14 24 04 -  skn@destinationfyn.dk
Søren Bay - projektleder Havørred Fyn, tlf.: 64 74 69 26 - sobay@assens.dk
Linda B. Høgh - fiskemester, FGU/Fyns Laksefisk, tlf.: 61 55 89 77 - slbh@fgufyn.dk
Søren Steen Andersen, borgmester Assens Kommune, tlf. 29 37 90 65 - ssand@assens.dk