Sort/hvid billede. En folk mennesker sidder på stole og kigger op mod en scene. På scenen står en mand i jakkesæt foran en Powerpoint præsentation og taler.

Legacy

Foto: Cosmin Cirstea

Nye partnerskaber? Tiltrækning af arbejdskraft? Fælles strategiudvikling? Øget synlighed og promovering? Når mennesker mødes til konferencer, opstår et stort potentiale for at skabe merværdi for både lokale aktører såvel som internationale partnere.

Større samfundsværdi

For at styrke mulighederne for at skabe merværdi af konferencer, hjælper Destination Fyn Convention Bureau specifikt med at skabe forbindelse mellem konferencer og lokale organisationer, virksomheder og myndigheder. Med udgangspunkt i konferencens mål og ambitioner åbner vi dørene til relevante samarbejdspartnere – til glæde for både det fynske lokalmiljø såvel som deltagerne på og organisationerne bag konferencen.

I samarbejde med de øvrige danske mødedestinationer i MeetDenmark-har vi udviklet en række praktiske værktøjer, som kan hjælpe værter på vej med den ekstra værdiskabelse – det som man på engelsk vil betegne som ”legacy” og ”impact” – til gavn for både destinationen og foreningen bag konferencen.

Se mere om vores approach til værdiskabelse i vores destinationsfilm. 

Legacy-processen og værktøjer 

Destination Fyn Legacies tilbyder en omhyggeligt designet proces, der har til formål at motivere internationale foreninger og lokale interessenter til at opbygge og forpligte sig til fælles mål, der vil efterlade en varig, positiv og bæredygtig effekt. Processen følger fire hovedtrin:

TRIN 1: LEGACY MÅLINDSTILLING

I første omgang vil Destination Fyn Legacies inddrage den internationale forening i en refleksion og vurderingsproces for at identificere de arvepotentialer, deres kongres kan skabe. Dette indebærer at definere målbare legacy-mål og opstille evalueringsindikatorer for disse aktiviteter.

TRIN 2: LOKAL AKTØRES DELTAGELSE

Destination Fyn Legacies vil facilitere en kortlægning over lokale aktører og engagerer de vigtigste og  mest relevante aktører. Sammen med de udvalgte aktører og værten vil vi drive processen med at identificere deres strategiske legacy-mål. Med udgangspunkt i den danske tradition og vores erfaring med tværsektorielle partnerskaber, lægges der særlig vægt på at sikre et bredt aktørsamarbejde.

TRIN 3: SAMSKABELSE

Nøglefundamentet for Destination Fyn Legacies-processen er facilitering af en idéworkshop, hvor den internationale forening sammen med nøgleaktørerne tilpasser deres respektive visioner, strategier og legacy-mål for kongressen og efterfølgende samarbejder om at opfylde det ønskede legacy-afkom.

TRIN 4: OPFØLGNING OG IMPLEMENTERING

Destination Fyn Legacies vil følge op på partnerskabs- og udviklingsforløbet for de valgte aktiviteter og tilbyde støtte, rådgivning og inspiration til alle arbejdsgrupper. Hovedansvaret for implementeringen påhviler arbejdsgrupperne selv. 

Læs mere

Ønsker du værktøjer der kan hjælpe dig med arbejdet med værdiskabelse, kan du finde MeetDanmarks værkstøjskasse her.

Du kan også læse mere om MeetDenmarks arbejde med legacy her. 

Har du spørgsmål?

Søger du noget, som du ikke kan finde her? Eller ønsker du uddybende og personlig hjælp? Så er du altid velkommen til at kontakte os - vi er her for at hjælpe dig!

Læs mere