Østersøruten Svendborg - Lundeborg

Foto: Destination Fyn

VisitFyn har inviteret den garvede rejsejournalist Johnni Balslev på cykeltur mellem Svendborg og Lundeborg. En rute, der byder på bl.a. frugtplantager, vin, whisky, strand og bølgende landskaber.

Tekst og foto: Johnni Balslev

Før turen

Turen kan sagtens klares på en almindelig cykel, dog gerne med 7 gear. En el-cykel gør det endnu lettere i det bakkede landskab.

Fri BikeShop er Svendborgs største cykelforretning. De kan levere moderne udlejningscykler med kort varsel. Svendborg Cykeludlejning på Frederiksø kan også levere cykler. De almindelige cykler er renoverede cykler fra integrationsprojektet Cykeltutten lige overfor. Flere af byens hoteller har også cykler til deres gæster - eller kan skaffe dem.

Besøg VisitSvendborg for oplysninger om logi og aktiviteter.

Det meste af cykelruten fra Svendborg til Lundeborg stemmer overens med Østersøruten (landerute 8), der er godt afmærket.


Turen

Rute:
I Svendborg starter cykelruten mod Lundeborg langs Jessens Mole ad Nordre Havnevej. Vi skærer ind i hjørnet af havnen ned til kajkanten ad Nordre og Østre Kajgade ud til Østre Havnevej, hvorefter vi følger rute 8 (Østersøruten) langs Christiansminde.

Info:
Det rå, maskuline industrimiljø langs kajerne i Svendborg Havn står i skarp kontrast til det blide landskab, vi møder på resten af turen.

Der er ikke mange danske købstadshavne, der kan prale af erhvervsaktivitet. Men Svendborg har endnu anløb af coastere, der lægger til under de store kornsiloer. Overfor er der gang i J. Ring-Andersen Skibsværft. Værftet er mest kendt for at vedligeholde gamle skonnerter og mindre skibe i de indre farvande. Gnisten-Thurøbund Marine ved siden af har sammen med Petersen & Sørensen Motorværksted to store tørdokke og vedligeholder og reparere større skibe. Ellers er Frederiksø over for kornsiloerne udlagt som et aktivt kulturområde med caféer, udstillinger, gallerier, minigolf og Danmarks Museum for Lystsejlads.

En stor del af havnen i hjørnet mod nordvest omdannes snart til et nyt uddannelsessted for danske søofficerer. I dag har søofficerskolen SIMAC til huse oppe bag havnen, men en arkitektkonkurrence vil flytte det store uddannelsessted ned i havnen, hvor 900 elever kan få sig en uddannelse som skibsfører eller maskinmester.

Svendborg Søfartsskole og SIMAC har deres skolebåde liggende for enden af kajen. Her hænger også en stor redningsbåd, hvor eleverne kan øve sig i nødsituationer.

Lige hvor I kører ud i Østre Havnevej havde det verdensomspændende firma Kellogs en meget stor produktionsfabrik. Den blev nedlagt næsten samtidigt med, at Svendborg Værft lukkede ved årtusindeskiftet. Dermed mistede Svendborg to store arbejdspladser med mange hundrede ansatte.

Skulle kajen en sjælden gang være spærret af de store gitterporte, kan I køre ud i Østre Havnevej til venstre før porten. Det kan ske, hvis der er stor aktivitet med lastning eller losning af skibe.

Foto:Johnni Balslev

Rute:
Christiansmindestien svinger ud til højre fra Østre Havnevej langs Svendborgsund. Skilte med "Østersøruten (8)" viser vej.

Info:
Efter Svendborg Roklub kommer den smukkeste udsigt over Svendborgsund mod øen Tåsinge. Svendborgsund besejles stadig af større coastere og de flotteste træskibe for sejl. På venstre side kommer Hotel Christiansminde.

Hotellet er inde i en spændende omstillingsproces fra at være bygget som hotel i 1977, overtaget af HK som kursuscenter i 1981 til i dag at køre driften på mere almindelige markedsvilkår. Her kan I få en flot udsigt fra restauranten og terrassen. I kan booke et ophold med tilbud om aktiviteter på land og i vandet. Hotellet satser helt klart på cykelaktiviteter.

Neden for hotellet ser I landgangsmolen for det gode skib Helge. Helge er en ældre dame. Øh, næh nej, en mand. Hvad er gået galt her? Skibe er jo kvinder. Forklaringen fortaber sig i historiske tåger, men det er sikkert og vist, at skibet blev bygget i 1924 i Svendborg og sejlede sundfart på Øhavet hele året frem til 1954. I dag sejler Helge fra maj til september fra Svendborg til Vindebyøre Camping på Tåsinge, videre til Christiansminde, Troense, Grasten på Thurø og slutter ved Valdemars Slot på Tåsinge. En tur på ca. 1 time. Der kan købes øl og vand ombord. Cykler og barnevogne medtages i begrænset omfang.

Foto:Johnni Balslev

Vores cykelrute svinger lidt ind ved den gamle vandmølle til venstre efter et populært område med mulighed for at grille og spise under et langt halvtag. Christiansminde Strand kommer nu på højre side. Her ligger en større kiosk og grill med en minigoflbane og en legeplads bag huset. Der er toiletter på begge sider af stien.

Kort efter kører vi ind i en lille lund, hvor skovbunden i det tidlige forår er dækket af ramsløg. På den anden side af lunden troner de tre italiensk inspirerede Weber-villaer. Villaerne tilhørte familien Weber, der især tjente sin formue ved plantagedrift og vinproduktion. De havde 70 tønder land, hvor der hovedsageligt var æbletræer, men også solbær og kirsebær. Theobald Christian Frederik Weber kom fra København i 1866. Han fik 10 børn med sin hustru Sophie Emilie Meldola, så der blev hurtigt brug for plads.

På det sidste stykke af plænen ses en aflang bygning. Den indgik i sin tid i et traktørsted anlagt af Weber-familien.

Foto:Johnni Balslev

Rute:
Stien går snart over i villavejen Myrehøjvej. Den følges til den munder ud i Hestehavevej. Her drejes til venstre ad den dobbeltrettede cykelsti. Vejen skal ikke krydses.

Afstikker:
Vejen th. fører over til Thurø med sit fredede rev, skove, smukke stier, sydfyns bedste badestrand Smørmosen, måske Danmarks sjoveste minigolfbane, bryggeriet Ø-bryg ved siden af helårsåbne Thurøstuen, hvor man kan møde lokale thurinere til mad og drikke.

Rute:
Kort før rundkørslen drejes til højre over til modsatte side. Der fortsættes ad Linkenkærsvej, der er anden vej i rundkørslen.

Afstikker:
Den første vej i rundkørslen fører mod Skårupøre og Åbyskov, men kun hundrede meter henne ad vejen ligger Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Ved opkørslen til skolen ligger en meget interessant seværdighed inde til venstre, godt skjult bag en cirkelformet hæk.

Foto:Johnni Balslev

Æbleskivestenen er med sine 105 fordybninger en gammel offersten fra bronzealderen. Stenen er omgivet af 13 kværnsten. Det lille anlæg blev fredet på opfordring fra familien Weber. Bronzealderen i Danmark strakte sig fra 1800 til 500 år før Kristi.

Rute:
Vi svinger nu ind på den gamle jernbanesti, markeret som Østersøruten.

Info:
Her kørte toget mellem Svendborg og Nyborg fra 1897 til 1964. Til højre skimtes de lange bygninger, der blev opført af SID som kursuscenter i 1977, men nu huser Svendborg Medie- og Sportsefterskole (tidligere Rantzauminde Efterskole).

Et stykke inde til venstre ligger et åbent område med mange synlige jernaldergrave. Der er fundet 23 af dem og rester efter to bopladser. I dag er det et yndet sted til hundeluftning.

Rute:
Hvor stien krydser Huusomvej fortsætter vi lige ud og krydser Huusomvej for at komme til destilleriet Aqua Vitae og Skårupøre Vingaard og opleve lidt af den smukke udsigt højt på de sy'fynske bakker.

Jernbanestien krydser Egenappevej, bliver til en almindelig sti og følges helt op til Holmdrup Huse. Her er der et stort hestestutteri og rideskole inde til højre.

I T-krydset drejes til højre ad Holmdrup Huse. Det går lidt op til Skovmøllevej, hvor I drejer til venstre og fortsætter op til den befærdede Nyborgvej, hvor der krydses over vejen th. ad den dobbeltrettede cykelsti. Heldigvis kun et kort stykke vej.

Efter få hundrede meter krydses th. ned ad Skårupørevej (Skiltning: Destilleri og Vingård). Det er første vej på højre hånd.

Info:
Her i 50 meters højde finder vi to "slikbutikker" for voksne.

Aqua Vitae Sydfyn (Det lille Brænderi), Skårupørevej 22, Lene True 61368183 eller Karsten Kjer Michaelsen på 21342167.

"Spritfabrikken" ser ikke ud af meget udefra, men indenfor er der en flot butik og et stort lokale, der sagtens kan rumme en busfuld gæster. Lene er næsten altid at træffe, og Karsten kan man få til at fortælle om destilleringens kunst med et meget humoristisk anstrøg. Æbleaperitiffen Pomó er mindst en smagsprøve værd.

Vi fortsætter lidt længere hen ad vejen til deres gode naboer Bente og Carsten.

Skårupøre Vingaard, Skårupørevej 28, Bente Rasmussen og Carsten Andersen, 61260368 eller 61260568.

Bente og Carsten har sagt farvel til arbejdet inden for socialpsykiatrien og helliget sig arbejdet med deres lille vingård med café og butik i to kæmpestore vintønder med stråtag. De fortæller gerne om vinproduktionens finurligheder. De koncentrerer sig mest om vin med bobler. Hele området er en dejlig oase ved siden af deres romantiske bindingsværkshus.

Foto:Johnni Balslev

Ruten:
Efter de to besøgssteder fortsættes ned ad Skårupørevej. Pas på ikke at få for megen fart på ned ad bakken, selvom det er fristende. Midt på bakken skal der nemlig drejes til venstre op ad Ulkens Dal. Nyd de smukke udsigter ned over vandet mod Langeland.

For enden af Ulkens Dal drejes til højre ad Åbyskovvej ned mod vandet. Vejen svinger let til højre i Åbyskov og ændre navn til Skibsvej. Drej til venstre på Strandvejen og følg igen Østersøruten mod Lundeborg.

Info:
Inden længe kommer den fine DCU Åbyskov Strandcamping med en lille købmand med is og forfriskninger. Her er også gode toiletforhold.

Vi fortsætter gennem en lille lund, forbi frugtplantager på begge sider af vejen og ud forbi sommerhusområdet Brohave.

Kort efter kommer udløbet af Vejstrup Å på højre side ved en lille bro. På dette sted er ådalen ikke tilgængelig, men det er den i Vejstrup ved Nyborgvej.

Vejen svinger nu skarpt ind i landet uden om det store gods Tiselholt på 215 ha. Man kan stå af i svinget og se det hus i strandkanten, ejerinden af Tiselholt, Kirsten Gro Pedersen, holder meget af.

Midt på en grøn mark er en lille ophøjning med en bunke sten. I bagrunden er der skov.

Foto:Johnni Balslev

Ruten:
Det går lidt op ad bakke mod den første vej Maglehøjvej på højre side. Hvor Maglehøjvej ender drejes til højre et kort stykke ad Tiselholtvej. I skal ikke ned ad alléen mod Tiselholt, men drejer tv. ad Hovvej. I det første kryds drejes th. ad Elsehovedvej.

Info:
Om Elsehovedvej er en af Danmarks længste grusveje skal være usagt, men inden længe svinger vejen til højre og bliver til en grusvej efter et charmerende skovområde ned mod vandet. Her drejer den ind igen for at fortsætte langs et sommerhusområde og en lille skov med adgang til en dukkert i de lavvandede område langs kysten. Her er også et offentligt toilet ved en større P-plads i skoven. Grusvejen er knap 2 km lang.

Afstikker:
Hvor Elsehovedvej slutter i Tanghavevej skulle I egentlig fortsætte på den anden side ad Fredskovvej, men jeg kan anbefale en lille afstikker op ad Tanghavevej til nr. 43.

Info:
Mosgaard Whisky er grundlagt i 2015 af Gitte og Jes Mosgaard. Se åbningstider på hjemmesiden eller ring på 24809302.

Det flotte destilleri "Mosgaard Whisky" producerer både gin og whisky. Hvad med en gin lavet på rabarber eller citrusfrugter? Whiskyen fra de store fade skal stå til 2019, men man kan købe og smage single malt fra små fade.

Ruten:
Fortsætter tilbage ad Fredskovvej overfor Elsehovedvej.

Info:
Det smukt beliggende Strandagergaard med dekorative heste på marken foran vandet og Langeland passeres på højre hånd.

Sydfynsk natur og udsigt til Langeland

Foto:Johnni Balslev

Ruten:
Hvor Fredskovvej slutter drejes th. ad Knarreborg Møllevej. I Lundeborg bliver den til Kystvej.

Info:
Gården Knarreborg ligger straks på venstre hånd med resterne af den næsten skjulte gamle vandmølle på modsatte side af vejen. Knarreborg er hovedhus til Knarreborg Mølle Camping straks efter.

Lundeborg Kirke lidt længere fremme vidner om, at vi nærmer os selve målet for turen. Kirken fra 1917 ligger smukt ned til vandet lidt syd for Lundeborg.

Kort efter kirken kommer Caroline Amalievej tv., hvor det kendte sangerpar Lasse og Mathilde har en gård.

"Er du trist og har du sorg i sinde" forsvinder som dug for solen, når vi nu kører ind i Lundeborg. Ove Bagers sang er som Lasse og Mathildes "Fyn er fin" blevet folkeeje. Ove Bager forærede i øvrigt en af sine guldplader til fiskerne i Lundeborg. Den hænger stadig et sted på havnen.

Den lille fiskerflække er oprindeligt anlagt som udskibningshavn for Broholm gods. Godsejer Sehested havde et forfængeligt håb om, at danskerne skulle flytte til Lundeborg og ikke immigrere til Amerika. Han byggede et helt bymiljø fra 1862 til -66, endda med et hjem for krigsveteraner fra krigen mod tyskerne i 1864.

Foto:Johnni Balslev

- Der er nu ikke meget fiskeri tilbage i havnen, oplyser havnefogeden Dorthe Clausen. Der er en enkelt fisker, der leverer fisk til Jensens Fisk & Vin på havnen.

Til gengæld tyder det på, at en del hobby-fiskere holder til i Lundeborg. Mange lystsejlere finder også vej til den nye lystbådehavn ved siden af industrihavnen.

Der er et par spisesteder på havnen i Lundeborg. Ud over Jensens Fisk og Mad er der naboen Pakhusgården. Det er en popup café, der før har ligget i det flotte, nyrenoverede pakhus på havnefronten. Derudover er der Lundeborg Is og Mad lige ud til den glimrende strand nord for havnen.

Nord for Lundeborg Havn ad Gl. Lundeborgvej ligger også Lundeborg Ny Camping. Og kan kreditkortet tåle et ekstra hak er der desuden meget fine overnatningsmuligheder på Broholm Slot kun 3,5 km fra Lundeborg. Et sted med en helt enestående historisk sjæl.

I forbindelse med åbningstider er det en god idé at tjekke det lokale website lundeborginfo.dk. Her finder I mange gode oplysninger om livet i Lundeborg. Hvad sker der eksempelvis i det store aktivitetshus ved pakhuset og i Bazaren, der er Lundeborgs loppemarked? Eller er der måske en intimkoncert i Smøjen på Orange Scene bagest i havnen klods op ad fiskernes sortemalede træhus? Her er også oplysninger om de mange arbejdsgrupper og udvalg byens 400 borgere beskæftiger sig med.

Pottemageren Thorvald Brix Isager har sin dejlige butik og værksted midt på havnen. Han har åbent hele året, men som de fleste i Lundeborg tager han sig lige en frokost-siesta midt på dagen.

Thorvald er tilflytter, men er faldet rigtig godt til. Han er bl.a. formand for den gruppe, der arbejder for at få åbnet en købmandsforretning baseret på frivillig arbejdskraft. Butiksdøden i de mindre bysamfund er et varmt emne på Sydfyn. Dyreborg vest for Fåborg og Troense på Tåsinge har allerede etableret lignende butikker med frivillig arbejdskraft.

Thorvald er glad for miljøet og sammenholdet i Lundeborg.

- Jeg er faldet godt til. Et eksempel på sammenholdet er, at vi holder fredagsbar hver fredag oppe i Den gamle Krostue - hver anden fredag med spisning. Om sommeren mødes vi på havnen. Her vender vi små og store problemer, siger den lange pottemager med et smil.

Her sluttede cykelturen Svendborg – Lundeborg for journalist Johnni Balslev, men herunder kan du finde inspiration til, hvad du ellers kan opleve i området.