©  Foto:

Vragdyk: Tromp af Rotterdam - Det sydlige Langelandsbælt

Motorfragtskibet Tromp af Rotterdam sank i 1946. På grund af mørket på dybden og sigten, er det yderst sjælden man kan får det helt store overblik. Men Tromp er et vrag, som man kan dykke en del gange.

Vragtype
Fragtskib bygget i Holland i 1932.
Længde: 45 m. Bredde: 7,6 m.

Dybde: Fra 23 til 28 meter.
Seværdigheder: Agterenden.

Sikkerhed
Der skal altid føres A-flag ved dykning, ligesom der skal være bådfører om bord når der dykkes.

Vraget ligger i T-ruten og blandt andet kommer Oslo-Kiel færgen sejlende lige over vraget. Vær derfor meget opmærksom på store skibe, og husk at de sejler meget hurtigere end det ser ud til

Sigt
Rimelig, men man skal have lygte med.

Strøm
Fra 0 til 3 knob.

Fotomuligheder
Styrhuset og andre detaljer på agter delen af vraget.

Om Tromp af Rotterdam
Motorfragtskibet Tromp af Rotterdam var på vej til Odense, da skibet ramte en mine og sank d. 9. december 1946. Minesprængningen var af en sådan kraft, at den færøske motorskonnert Glyvursnæs, der lå et stykke væk, også fik skader. Ombord på skonnerten troede mandskabet først, at det var deres eget skib, der var sejlet på en mine. Forholdsvis hurtigt fandt de dog ud af, at det ikke var deres skib, men derimod Tromp af Rotterdam, og de sejlede hurtigt over til det nødlidende skib, hvor de fik bjærget besætningen. Ingen af personerne på de to skibe kom noget til.

I dag fremstår vraget som et modsætningsfyldt dyk. Den forreste del er et stort kaos og virvar af pladedele, rør, ugenkendelige vragdele og andet. Alt sammen er begroet af diverse polypdyr, som f.eks. søpunge og jordpolypper, men også store muslinger og søanemoner kan ses på vraget. I vragdelene kan man være heldig at støde på store fisk, men vær forsigtig med at rode i noget, da bunden her er blød, og derfor er alting dækket af et lag af sediment, som meget hurtigt forværrer sigten kraftigt.

Så kommer man ned på vraget i kaos-afdelingen, er det blot at svømme agterud på vraget og hen til den intakte del.  Her får man straks et meget bedre overblik og indtryk af vraget. Nogle steder kan man se ind og styrhuset kan penetreres. Gelænderet rundt om hækken står også på sin plads, men da vraget langsomt bliver nedbrudt, kan stykker af det være faldet af og ligge på bunden omkring vraget. Den bløde bund omkring vraget får dog let stumper til at forsvinde af syne.

På grund af mørket på dybden og sigten, er det yderst sjælden man kan får det helt store overblik. Men Tromp er et vrag, som man kan dykke en del gange.

Vraget ligger i T-ruten og blandt andet kommer Oslo-Kiel færgen sejlende lige over vraget. Vær derfor meget opmærksom på store skibe, og husk at de sejler meget hurtigere end det ser ud til. 

Læs mere om sikkerhed

Geokoordinater

(lat)54.691900N54°41.514'
(long)10.751633E10°45.098'
 ddd.ddddd°hddd°mm.mmm'