Seks græssende får i forgrunden. I baggrunden ses en sø omringet af natur.

Vandretur ved Vitsø Nor på Ærø

Foto: Destination Fyn

Øhavssti-strækningen på Ærø snor sig ad kyststrækninger gennem de ærøske landskaber. På det sydvestlige Ærø går Øhavsstien langs nordsiden af Vitsø Nor. Tag dig tid til en afstikker rundt om hele Vitsø Nor med fugle, der yngler og frodig natur. Vi guider dig til turen.

Området ved Vitsø Nor lægger op til dans med alle dine sanser; fuglene skræpper, tudserne kvækker, og småfrøerne springer for livet i sumpområderne. Blomster, planter og jord fylder næseborene med en herlig duft, og lungerne fyldes af frisk søluft. Der er hele tiden nyt at se på, som stien smyger sig langs søkanten og de to meter høje, svajende siv.

Det er en fuldstændig fantastisk lille rundtur om Vitsø, der med gode pauser tager et par timer rundt om Noret. Der er små træbænke undervejs, hvor du kan hvile benene, nyde udsigten og slubre din medbragte kaffe i dig.

Sådan finder du vej

Start vandreturen i Søby Havn. Herfra går du 2 kilometer, hvor du blandt andet passerer Låddenbjerg Plantage lige syd for Søby. Plantagen er efter sigende den ældste skov på Ærø. Når du kommer til Vitsø Nor, tag så Øhavsstien til venstre langs kanten af engene på nordsiden.

Efter ca. 2 km fortsætter en sti videre rundt om Vitsø Nor. Dette er en trampesti langs sydsiden af søen, og det stykke er ikke en del af Øhavsstien, men en ualmindelig smuk lille rute blandt siv og fugleliv. På turen rundt kommer du forbi den gamle, hollandske Vitsø Mølle. Vindmøllen er fredet og forfalden med vindmøllerester liggende uden for møllen. En bemærkelsesværdig – og dog smuk - kontrast til den omgivende frodige natur.  

Har du mod på det, så lav en afstikker til kulturhistoriske Søbygaard, der er den sidste intakte hovedgård på Ærø og bygget af Hertugen af Slesvig, Hans den Yngre (1545-1622). I tilknytning til Søbygaard ligger resterne af Søby Volde, bygget i starten af 1100-tallet.

Hvis du har interesse for det, går du ikke videre ad trampestien, men fortsætter i stedet for ad Øhavsstien, som hurtigt fører dig direkte til Søbygaard. Her kan du også drikke kaffe, før du returnerer til Vitsø Nor og trampestien.

Husk kikkerten

Tag kikkerten med, så du kan studere fuglelivet på tætteste hold. Vådområdet er særdeles vigtigt for mange fuglearter. Det er stedet, hvor trækfugle tager det sidste stop inden turen sydover. Og det er i høj grad et område, hvor grågæs, ænder, måger, viber og vadefugle bliver for at yngle. Der er etableret tre fugleøer, hvor dyrene kan raste og yngle, så der er gode muligheder for at studere fuglenes hverdagsliv.
 

Om Vitsø Nor

Vitsø Nor (et ’nor’ er en lille sø eller bugt med forbindelse til havet) er en ca. 150 ha stor fredet fjordarm, som indtil ca. år 1600 var sejlbar med forbindelse til havet. Senere blev området til en ferskvandssø og derefter inddæmmet og opdyrket.

Naturstyrelsen har siden haft det som vådområdeprojekt, hvor der er blevet genskabt en sø på ca. 52 ha med tilhørende enge og små indsøer. Ved at hæve vandstanden i området reduceres tilledningen af næringsstoffer til Lillebælt. Det er således beregnet, at projektet vil spare Lillebælt for en tilledning af ca. 15 ton kvælstof, og dermed mindskes muligheden for iltsvind i bæltet.

Læs mere om Vitsø Nor, Søbygaard og Søby Volde her på Naturstyrelsens hjemmeside.