©  Foto:

Vindinge Kirke

Vindinge Kirke er Danmarks 3. største landsbykirke. Den stammer fra 1300-tallet og er oprindelige indviet til de rejsende købmænds skytsengel, Sct. Nicolai. 

 

Danmarks 3. største landsbykirke. Kirken blev oprindelig indviet til de rejsende købmands skytsengel, Sct. Nicolai.

Kernen i den nuværende meget store gotiske kirke stammer fra 1300-årene, mens de 2 korsarme er opført omkring 1350-1400.

Mod nord Sct. Mads kapel med forbindelse til helligkilden Sct. Mads kilde ved den sydlige bred af Holckenhavn fjord. Mod syd et gravkapel for Ulfelt-slægten på Kogsbøllegård, i dag gravkapel for slægten Holck på Holckenhavn.

Skibet omfatter 5 hvælvinger. Lyset kom oprindelig fra smalle vinduer, hvoraf et er bevaret i sydmuren over en tilmuret dør. Den nordlige korsarm har sengegotisk gavl, den sydlige korsarm og korets gavle er fra renaissancen.
Det tidligere våbenhus mod syd, der i dag fungerer som ligkapel, og det store vesttårn stammer fra ca. år 1400. Den nuværende indgang til kirken blev lavet i 1852.

Udover den store, sengotiske altertavle fra 1480 findes rester af 2 altertavler. Et stort korbuekrucifix og en tavle der fremstiller "Maria Himmelkroning" er skåret af Claus Berg. Ligesom man mener, at altertavlen er fremstillet på Claus Bergs værksted i Odense. De 2 store figurer i koret: Moses og Johannes Døberen, der måske også har været en del af en altertavle, samt barok prædikestol er formodentlig lavet af Anders Mortense i Odense ca. år 1650.

Stolestaderne med de adelige slægtsnavne og våbenskjolde, blev opsat i 1769 og blev restaureret i 1975. Indvielseskorsene, der er malet direkte på murene i den nordre korsarm og det afdækkede kalkmaleri ved prædikestolen stammer alle fra omkr. år 1400.

Arrangør af Sct. Mads Marked er Vindinge-Rosilde Beboer-forening.