©  Foto:

Ventepose Mølle

En af Danmarks 3 ældste vandmøller, opført i 1600-tallet, siden brændt af svenskerne, oprindelige mølledele genanvendt ved nyopførelsen.

Var i drift til 1934.

Navnet menes at antyde, at man skulle vente med kornposen, til der var vand nok til at holde hjulet i gang.

Ejes af Valdemars Slot, som har restaureret den 1990-91. Boligen udlejet til privat person.

Ingen offentlig adgang. Møllen er fredet.