©  Foto:

Vejerboden

Den historiske bygning på havnen er opført tilbage i 1902 og anses i dag som et vigtigt stykke kulturarv i Nyborg. Bygningen danner rammerne for lokale kunstudstillinger af Nyborg Kunstværksted.

En vejerbod er, som navnet antyder, et sted hvori der blev foretaget offentlig vejning af de varer der ankom til havnen. I boden kunne man kontrollere og veje varer, således at tolden kunne fastsættes og varerne efterfølgende kunne blive fragtet videre.

Vejerboden i Nyborg blev tegnet af Nyborgenseren og arkitekten August Colding og stod opført og klar til indvielse d. 25. juli 1902. Arkitekten Colding står bag en lang række bygninger i Nyborg, bl.a. Ting- og arresthuset i Stendamsgade, samt en række af byens større købmandsgårde og var gennem hele sit liv en aktiv del af Nyborgs kulturliv og sad bl.a. som medlem af flere vigtige kulturinstitutioner.

Bygningen på havnen har gennem sin lange historie været rum for andet end vejning af varer, bl.a. dannede bygningen i 1990’erne rammerne for Marineforeningen i Nyborg og i nyere tid er den blevet brugt til bl.a. køreskole. I 2005 besluttede Nyborg Kommune at beholde Vejerboden og ejer den dag i dag bygningen.

Trods løbende drøftelser om at udbygge den historiske bygning gennem tiden, står den gamle historiske bygning stadig tilbage i sin originale pragt og er med til at fortælle historien om det gamle havnemiljø. I dag bruges bygningen i løbet af året til både arbejdende kunstudstillinger og fællesudstillinger af lokale kunstnere fra Nyborg Kunstværksted.