©  Foto:

Veflinge

Veflinge er gammel stationsby på den Nordvestfyenske Jernbane mellem Odense, Brenderup og Middelfart!

Veflinge som landsby kendes fra middelalderen. Navnet er afledt af det gamle danske ord wifl, som betyder kastespyd. Man regner med, at det hentyder til, at terrænet har en spydlignende form.

Der er indkøbsmuligheder i Dagli’Brugsen midt i byen.

Ved kirken

I den gamle ende af byen ved kirken finder vi en del gamle huse og gårde, mange med bindingsværk.

Veflinge kirke er en lille, hvidkalket typisk dansk landsbykirke fra 1100-tallet. Blandt andet er der i tårnrummet gravkapel for den første friherre af Holstenshus.

Veflinge gamle præstegård ligger lidt fra kirken på Bystævnet 38. Det er en køn og velholdt bygning med 3 skorstene. Der er bygget en ny, mere moderne præstebolig ved kirken.

På Bystævnet 28 finder vi det gamle frysehus, som i dag bruges til opbevaring af borgerforeningens flagallé.

Tæt på er det lille gadekær.

Jernbanen

I 1911-66 var byen stationsby på Den Nordvestfyenske Jernbane. Den karakteristiske stationsbygning, der som alle andre stationer på strækningen er tegnet af Jens Vilhelm Petersen, ligger stadig på Lindevej 34 og er i dag i privat eje.

I den ”anden del” af Veflinge nær stationen er mange af husene fra begyndelsen af 1900-tallet i en byggestil, som man finder i mange stationsbyer, der er vokset op efter jernbanens indmarch.

Indbyggertal: Omkring 880.