©  Foto:

Vandrerute: SPOR Kongshøj Ådal (3,6 km)

Ådalen er en tunneldal fra istiden, og du mærker tydeligt i selve ådalen, at her er en helt speciel oplevelse. Den rislende å, de græssende køer. Trampestien, som du med lidt god vilje kan spotte fører dig forbi dyreveksler og til en flot udsigt over området fra højdedragene omkring ådalen.

 

 

Mellem landsbyerne Frørup og Tårup - kun et stenkast fra landevejen, bugter landskabet sig virkelig i bakkedale. Her ca. 10 km. syd for Nyborg slynger Kongshøj Å sig igennem landskabet på vej mod kysten. Her er flere små perler af oplevelser, som du uden problemer kan nå samlet via cykel eller i bil. Er du frisk kan du naturligvis også forbinde oplevelserne til fods. 

Denne vandrerute er en del af de nationale SPOR*, og foregår på privat ejendom. Pas derfor godt på naturen og følg reglerne på sporet. Find parkeringsvejledning under praktisk info.

Oplevelser på selve sporet Kongshøj Ådal

Ruten er sparsomt markeret med gule retningspile. Vi anbefaler dog at du følger et onlinekort på den smartphone, så du færdes der, hvor det er intentionen, af hensyn til planter, dyr og ejerne af jorden.

1: Ågården
Ågården er en gammel slægtsgård, der har været i familiens eje siden 1884. Nu bor 4. generation her. Til gården hører 55 ha jord, hvoraf de 47 anvendes som agerjord. Gårdens besætning på 145 søer leverer årligt 2600 slagtesvin og der sælges 1000 smågrise. Ud over grisene har gården 10.000 burhøns.

2: Kongshøj Å
Ådalen er en tunneldal. Ved slutningen af sidste istid for ca. 10.000 år siden førte en flod smeltevandet bort fra isen. Floden gravede sig dybt ned i området og skabte ådalen. Kongshøj Å er »resterne« af denne flod. Engene langs åen afgræsses af kvier og heste. Her sprøjtes og gødes ikke længere. Vandet i Kongshøj Å er helt rent. Ved siden af broen står en grå stander, hvor Fyns Amt måler vandets kvalitet hver 14. dag. I åen er der blandt andet bækørreder og skaller. Efter amtet har etableret fiskepassager går havørrederne op og gyder.

3: Mæanderslyngninger
Når en å bliver gammel, får den større og større slyngninger. Disse kaldes mæandre. I tidens løb kan vandet grave sig igennem den sidste adskillelse, så der opstår en lille ø. Bevoksningen her er Nobilis, som bruges til pyntegran. Sporet fortsætter ad landmandens kørespor. Hver gang landmanden kører i marken, sørger han for, at hjulsættene kører i de samme spor. De fremstår derfor som »stier« i den dyrkede mark.

4: Udsigtspunkt
I klart vejr kan man se langt ud over det fynske landskab. Mod øst ses Kongshøj Mølledam. Rundt om kan man blandt andet se kirkerne i Øksendrup, Tårup, Frørup og Svindinge.

5: Dyreveksel
På dette sted går en dyreveksel (dyresti) op over skråningen. Den bruges flittigt af områdets mange rådyr.

6: Våde enge
Før blev drænvandet ført direkte ned i åen, men nu er drænene stoppet ud for engene. Vandet løber gennem engområdet, hvor det oprindelige plante- og dyreliv langsomt vender tilbage. Planternes rødder optager overskydende gødning fra markerne og renser vandet på dets vej gennem engen.

7: Vandhullet
Efter en lang opstigning af den gamle tunneldals skrænter fører sporet frem til et gravet vandhul. Det er lavet med tilladelse fra Fyns Amt for at give tudser og andre padder flere ynglesteder og drikkevand til vildtet.

Praktisk info

Du er gæst på lodsejerens private ejendom, og sporet er åbent for færdsel til fods. Sporet er næsten udelukkende trampesti, og derfor kan årstiden og planternes vækst påvirke passagen. Pas på naturen, hold hunden i snor og tag dit affald med dig. Sporet er ikke åben for cyklister. Sporet kan være midlertidigt lukket pga. jagt.

Du kan starte flere steder på ruten, og dermed tilpasse den i længde. I sin fulde længde er dette spor ca. 3,5 km for en rundtur. 

Du kan naturligvis parkere i vejsiden på Kirke Allé, Åvej eller Tangåvej, hvor sporet har sin potentielle startmuligheder. Men da vejene her er meget smalle i forhold til kantparkering, anbefaler vi dog på det kraftigste, at du parkerer ved skolen/sportsforeningen på Skolevej/Frørupvej. 

*SPOR er etableret i et samarbejde mellem bl.a. lodsejere, Nordea-fonden samt Miljøministeret og har eksisteret siden 1997. Læs mere og find flere SPOR på spor.dk