Vandrerute 4: Bondemosen

I Ullerslev er det største friluftsliv - Bondemosen. 

Bondemosen - 3 km.

Det største aktiv for friluftslivet i Ullerslev er Bondemosen, der er et grønt område midt i byen. En del af arealerne er kommunalt ejet. Et kogræsserlav - Bondemosens Kogræsserlav - har kreaturer gående og græsse på arealet om sommeren. Kreaturerne sørger for at opretholde engens karakteristiske planter, ved at holde den lysåben. Så man kan sige, at køerne er en slags "naturplejere".

Om foråret kan man være heldig at se Majgøgeurt og Skov-Hullæbe i mosen.

Det er muligt at parkere flere steder i kvartererne rundt om Bondemosen, mest centralt ved det gamle rådhus og centeret.

Bondemosens Kogræsserlaug er en lokal sammenslutning, som udover at producere kødkvæg i Bondemosen, også er med til at bevare mosens specielle landskab, flora og fauna.