Vandrerute 2: Langdysserne ved Lindeskov

I Hestehave skove er der en stor koncentration af fortidsminder som stammer fra Bondestenalderen - ca. 3500 f.kr.

Hvis man følger markvejen, bliver man ledt op til Danmarks længste, bevarede langdysse på 168m. Længere fremme er der en sti til en jernaldergravplads.

 

Langdysserne ved Lindeskov - 3,1 km.

I og omkring Hestehave skov findes en stor koncentration af fortidsminder fra bondestenalderen ca. 3500 før Kr.
Bebyggelserne har formentligt ligget omkring søområdet, mens højene har ligget lidt tilbagetrukket i landskabet. Det er meget stemningsfuldt at gå rundt mellem de gamle fortidsminder ad slåede små græsstier i skoven, og forestille sig de tidligere slægters livsforhold.

En Markvej fører op til Danmarks længste, bevarede langdysse på hele 168 m. Den har oprindeligt været kantet af 126 randsten. Ca. 200 meter længere fremme af markvejen fører en sti mod vest i skovbrynet til en jernaldergravplads, der ikke ses i terrænet, en hellekiste i en høj samt 2 langdysser og en runddysse.

Lidt længere fremme på skovstien finder man resterne af et rettersted, hvor datidens forbrydere måtte lade livet. Informationstavler på stedet fortæller om udgravninger og gravskikke.

Der er parkeringsmulighed et par 100 meter fra landevejen.