Vandrerute 12: Glorup Herregård

En af Danmarks mest interessante herregårde er Glorup. Glorup blev opførst som firefløjet renæssancegård i 1590'erne, derefter ændret til et lille tidstypisk elegant barokslot i 1765. Dets have er en af Danmarks første romantiske haver - en såkaldt anglokinesisk have. 

 

 

 

Glorup Herregård - 6,1 km

Glorup er en af Danmarks mest interessante herregårde. Den blev opført i 1590'erne som en firefløjet renæssancegård, men blev i 1765 ombygget til et tidstypisk, lille elegant barokslot af tidens førende franske arkitekt Nicolas Henri Jardin. Slottet står med lave hvidpudsede længer med gule gesimser og et markant mansardtag med glaserede blåsorte teglsten.

Haven er en af Danmarks første romantiske haver - en såkaldt anglokinesisk have indrammet af to store parallelle lindealléer, der fra godset skyder ud i landskabet. I haven skaber egetræer, frugttræer og eksotiske planter sirlige og regelmæssige mønstre. Desuden fører havens bugtede stier til pavilloner, vaser, statuer og en spejldam med en kunstig ø.

Kulturministeriets kulturkanon for arkitektur har udvalgt Glorup Slot og have som enestående vidnesbyrd om datidens udsøgte og forfinede arkitektur og havekunst. Fra 1840'erne til 1860'erne opholdt H.C. Andersen sig tit på Glorup og havde endda sit eget værelse der. Han nåede samlet at tilbringe over et år som gæst på godset hvor han også skrev nogle af sine berømte digte.

Glorups skove

Hovedbygningerne til Glorup Herregård og Rygård er omgivet af skove, som tidligt har været under indflydelse af tanker om dyrkning af indførte træarter. Her findes f.eks. gamle lærk, douglas- og ædelgraner.

For tilladelse til særlige aktiviteter (ridning, løb, træklatring, særlig brug af park m.m.) kan Glorup kontaktes på glorup.gods@mail.tele.dk.

Gå en tur i den stemningsfyldte park og gå eventuelt gennem herregårdslandskabet til Rygårds lille hovedbygning, der er indbegrebet af en romantisk borg. Tilbageturen til Glorup kan være via afmærket rute i skoven Gammel Dyrehave.

Glorup slotspark er åben for besøgende i dagtimerne.

Markvejen mellem Rygård og Glorup kan i perioder være lukket pga. markarbejde. Ophold på markvejen er ikke tilladt og hunde skal føres i snor. Færdsel sker på eget ansvar.

OBS: Gæster bedes venligst følge den opsatte skiltning, benytte de anviste stier og opholde sig på afstand af selve godset, der anvendes til privat beboelse