Vandrerute 10: Ladegårdsskoven og Nyborg Vold

Da Svenskekrigene endte i 1650'erne valgte man at udbygge en fæstning med voldsystemer og de store bastioner som vi den dag idag oplever resterne af. Vandet til volden måtte man hente udefra, så vandet ledes ind igennem Ladegårdsåen. Man kan gå fra Nyborg slot ud langs volden og Ladegårdsåen via stisystem. 

 

 

Ladegårdsskoven og Nyborg Vold - 3 km

Nyborg Slot har været et af de danske kongers foretrukne residenser. Efter Svenskekrigene i 1650'erne blev det udbygget til en fæstning med voldsystemer og store bastioner, som vi i dag kan opleve resterne af. På Dronningens Bastion ses fire 18-punds kanoner, model 1753, fremstillet efter originaltegninger fra Tøjhusmuseet, samt to originale 84-punds svær granatkanoner, system 1834.

Der kan ikke graves brønde i Nyborg, så vand måtte hentes udefra, da byen opstod omkring borgen for 800 år siden. Fra den kønne kampstensbro fra 1834 på Ladegårdsvej, kan man se Ladegårds Å, der løber i bunden af en smal tunneldal fra istiden. For mange år siden blev vandet fra Vindinge Å reguleret, så det løb til Nyborg via Ladegårdsåen. Derved fik man drikkevand til byen, vand til slotsmøllen og til at holde voldgravene om borgen vandfyldte. Ladegårdsåens udmunding i fjorden var spærret med en lav dæmning. Det opstemmede vand dannede Ladegård Sø, som gik helt ind til borgen.

Hvis man fortsætter ad stien langs Ladegårds Å kommer man til Hjulby Sø og Mose længere ude mod vest.

På den sydlige side af Ladegårdssøen ses resterne af "Ladegårdsskoven", som tidligere udgjorde slottets dyrehave. De tilbageværende gamle egetræer er alle fredede.

Går man fra Nyborg Slot gennem udfaldsporten under volden, har man den brede voldgrav, Kamgraven, foran sig. Ved den modsatte bred, strømmer vandet ind fra Ladegårdssøen. En kanal fører vandet videre ind under portenes gulv - ind i Slotssøen.

Går man tilbage gennem porten og hen ad stien mod Torvet, kan man under broen se søens vand strømme ad Slotsgraven hen omkring bibliotekshalvøen og så i modsat retning i Møllegraven langs Slotsgade, forbi Torvet og ind gennem Slotsmøllen. Fra Møllegraven blev byens drikkevand før i tiden ledt via render af udhulede træstammer til kummer, hvor borgerne kunne pumpe det op.