©  Foto:

Urup Dam

Hele året venter der spændende naturoplevelser i Urup Dam.

Der er altid noget nyt at se, når man besøger Urup Dam. De mange plantearter blomstrer på forskellige tidspunkter fra marts til oktober. Fra maj til juli blomstrer de flotte orkidéer. Det er også i denne periode, at der er gode chancer for at høre nattergalens varierede sang i krattet og se rørhøgen svæve henover mosen.

Er man heldig, kan man i foråret se traner besøge mosen, og det er ikke ualmindeligt at havørnen svæver forbi. I vinterhalvåret er der en særlig stemning i mosen. Kreaturerne græsser i mosen hele året, og der ses tit rådyr og harer i folden.

Et enestående fynsk moseområde

Urup Dam er et helt enestående moseområde med en særdeles artsrig vegetation. Mosen er særligt kendt for sine orkidérige rigkær.

I mosen findes 6 forskellige orkidéarter. Rigkær er en særlig mosetype, som er kendetegnet ved, at der tilføres kalkholdigt og næringsfattigt grundvand. Udover rigkærene forekommer den sjældne naturtype avneknippemose enkelte steder.

Beskyttet natur

I 1973 blev den centrale del af mosen fredet pga. områdets botaniske værdier. I moseområdet findes ca. 400 forskellige plantearter, hvoraf flere af dem er sjældne i Danmark, bl.a. orkidéerne mygblomst, sump-hullæbe, samt eng-ensian, vibefedt og gul star.

Urup Dam-trampestien

Urup Dam er et ualmindelig velbevaret rigkær med en flora, som sjældent ses i Danmark. En 3 km lang, meget afvekslende trampesti går gennem forskellige naturtyper. Der er gode picnic-pladser og informationstavler undervejs.

Trampestien er ikke velegnet for færdsel med klapvogn og kørestol. Robust fodtøj anbefales.

Mosen ejes af private lodsejere og Kerteminde Kommune. Der er ikke adgang til foldene uden forudgående aftale med ejerne.