©  Foto:

Ullerslev Kirke

Kirken er fra tidlig middelalder. Dens kor og skib er fra ca. 1200 og er bygget i romansk stil.  

Ullerslev Kirke er en meget smuk bygning.
 
Forholdet mellem korrunding, kor, skib og tårn er meget harmonisk. Koret med rundingen og skibet er fra ca. år 1200, bygget i romansk rundbuestil.


Tårnet og våbenhuset et par hundrede år yngre i gotisk(spidsbue) stil. Koret, skibet og spiret, måske bygget omkring 1300, oprindelig i gotisk stil.

Inde i kirken ser vi den gamle kvindedør fra 1586, og oven over den et krucifiks fra omkring 1520. Prædikestolen, een af landets ældste, er fra 1400-1500. Alterbordet, et fint billledskærearbejde, er fra 1584.
 
Nederst i kirken står orglet, indviet 9/9 1962.
Kontakt venligst graver ang. åbningstider.