©  Foto:

Tved Kirke

Kirkens oprindelige romanske del er bygget i frådsten og kamp, og kirken har været ganske lille. Kirkeklokken var ophængt i en stabel af træ. I sengotisk tid er kirken blevet udvidet med et langhuskor, korsarme på nord- og sydsiden samt et tårn i vest. Denne senere udvidelse er bygget i tegl. På den udvendige side af tårnets vestmur er indsat en romansk granitkvader med et kors. På kirkens sydmur findes en sten med et udhugget mandshoved.  Ved et kongebrev i 1554 blev det befalet, at kirken skulle brydes ned og sognemenigheden blev henvist til Vor Fure Kirke i Svendborg. Det vakte naturligvis både sorg og vrede i den lille menighed, og efter deres ønske blev bestemmelsen i 1558 ændret således, at Tved Kirke blev en annexkirke til Skårup Kirke. Den forblev annexkirke indtil 1842, hvor Tved Kirke igen blev et selvstændigt pastorat.

Kirken er normalt lukket, men nøglen lan lånes hos graveren.