©  Foto:

Tranekær Kirke

Tranekær Kirke er placeret i den sydvestlige ende af Tranekær by, og er opført i 1450 i gotisk stil. Kirken er åben dagligt i sommermånederne, juni, juli og august, undtaget søndag.

Historie

Placeret samme sted var der før opført en landsbykirke fra det 12. århundrede, og det var i en stil, som stadig kan ses på den gamle kirkelade tæt ved indgangslågen. Kirkeladen er i dag ligkapel, men lige udenfor ligkapellet mod landevejen ses rester af en jernbolt, og det er ifølge lokal tro, at byens gabestok har været placeret her.
Kirketårnet har to klokker, hvoraf den ene er fra 1472 med Christian I’s navn.
Mens ”Generalen”, lensgreve Frederik Ahlefeldt Laurvig, var indehaver af Tranekær Slot, lavede han store ændringer i byen og kirken var ingen undtagelse. Her lavede han en radikal ombygning i 1804, og gav kirken en anden stil med kuppel og altaner, i stedet for spir. Interiøret blev også ændret, hvor både altertavle og prædikestol blev fjernet. Mathilde som kirkeskibet hedder, har hængt i kirken siden 1735.
I 1886 blev kirken dog ombygget på ny af Generalens efterkommer, som var en mand af samme navn, dog med tilnavnet ”Excellencen”. Han gav kirken en romansk-gotisk stil, som den stadig har i dag, med dens gulkalkede mure og ottekantede top. Kirken fik i den ombæring også ny altertavle og prædikestol, som var lavet af snedkeren i Tranekær.

Kirkegård og omgivelser

Slotskirken har tilhørt ejerne af Tranekær Slot frem til 1942, og på kirkegården findes slægten Ahlefeldts gravkapel, hvor mange af lensgreverne hviler. Gravkapellet er udstyret med en stor dobbeltportal af marmor og sandsten.
Indgangspartiet til kirkegården er flankeret af to imponerende lindetræer, som har en alder på omkring 250 år og er blandt de største i Danmark. Kirkegården rummer også gravsteder for to russiske krigsfanger som strandede ved Påø Strand.  

Kilde: Kirkerne på Langeland, Langelands Museum.

 

Registreret BIKE FRIENDS